Nytårs blog

Traditionen tro samles vi, når Dronning Margrethe holder sin nytårstale.

Igen i år blev vi beriget med en række tankevækkende og meget relevante udsagn.

I en Rotary sammenhæng ser jeg særligt tre områder som meget relevante:

  • Vores måde at være sammen på

  • Respekt og tillid

  • Klimaudfordringen

Dronning Margrethe sagde: ”Jeg synes, at der er en tendens til, at vores måde at være sammen på bliver mere overfladisk, mindre nærværende. Vi tager os ikke tid til at forstå hinanden og vi glemmer at respektere hinanden og passe på hinanden.”

 

En af Rotarys styrker er i min opfattelse, at vi netop ved det personlige møde i klubberne tager os tid til at forstå og respekterer hinanden.

 

Dronning Margrethe tager et meget alvorligt emne op: ”Vores fælles styrke næres ved, at vi har respekt for vore medmennesker og viser tillid til hinanden, for vi har alle et ansvar for fællesskabet. Det er selve vort samfunds rødder. Hvis rødderne er syge, kan træet ikke stå, og det vil tage mange år for et nyt træ at vokse sig stærkt. Derfor er det alvorligt, hvis nogle, som er en vigtig del af vort samfund, tager for let på deres ansvar og svigter deres forpligtelser.

Rotarys 4-punkts prøve, der anvendes som en etisk og moralsk guide for rotarianeres professionelle og personlige relationer kan afdække, om man tager for let på sit ansvar og svigter sine forpligtigelser.

Rotarys 4 punkts-prøve stiller følgende spørgsmål:

  • Er det sandt?

  • Er det retfærdigt for alle parter?

  • Vil det skabe goodwill og fremme venskab?

  • Vil det være til gavn for alle involverede parter

Det tredje emne jeg vil tage ud fra Nytårstalen er klimaudfordringen.

Dronning Margrethe sagde: ”Det er nok de unge, der går forrest. Det er dem, der forstår, at fremtidens problemer bliver deres. De vil ikke - som os ældre - blive hængende i gamle vaner. Derfor skal vi lytte opmærksomt til de unge, når vi drøfter, hvordan vi kan undgå at udfordre balancen i naturen. Vi skal have omtanke for fremtiden. Vi skal tænke os om i tide.”  

 

Klimaudfordringen er et vigtigt tema for Rotary verdenspræsident Barry Rassin – og det var netop det emne, som vi bad de unge på RYLA-2018 (Rotary Youth Leadership Award) om deres bud på. Vi bad dem om at give inspiration til, hvordan vi kan leve mere bæredygtigt. Det kom de med forskellige spændende og relevante bud på. På distriktets Inspirationsdag den 27.4 bliver nogle af disse projekter præsenteret.

 

Jeg kan ikke slutte dette indlæg bedre end med afslutningen fra Nytårstalen:

Lad os møde det nye år med eftertanke og med omtanke. Lad os bære erfaringerne - gode som mindre gode - med os ind i det nye år og tage fat på året med håb - og fortrøstning.”

 

Godt nytår -
Susanne Gram-Hanssen
Guvernør Distrikt 1470