Velkommen

I december 2018 er der kommet 8 nye medlemmer i distriktet og 2 nye medlemmer i Rotaract

Velkommen til disse nye medlemmer:

ROTARY

 Preben Røgild Nørgaard Frederiksberg-Mariendal
 Jacob Bloch Jespersen København
 Lars Normand Hansen Hillerød Christian IV
 Christian Kloch Helsingør
 Helge Krogsgaard Tiedchen Hasle-Rønne
Jesper Kjerrumgaard Krogh Hasle-Rønne
 Erik Schultz Fredensborg
Lars Nørregaard Fredensborg

 

ROTARACT
  

 Morten Hykkelberg Nielsen København Rotaract
 Jakob Fahl Frederiksberg Rotaract