PDG Peter Stærmose fortæller om WASH projekter

PDG Peter Stærmose er ambassadør for WASH Rotary Action Group og fortæller i denne artikel om arbejdet og resultaterne i WASHRAG.

Ekstra støtte til WASH-projekter

Vi kender det! Når vi har fundet et godt projekt, skal der skaffes penge til at gennemføre det.
Der er mange kilder, hvor vi kan få pengene fra, men er det et stort projekt kommer vi ikke udenom RI Foundation Global Grant. Og det er en udfordrende opgave, fordi der her ofte stilles mange spørgsmål. Det tager tid at besvare dem, men til sidst bliver projektet ’belønnet’ med et stort bidrag fra Foundation. Men vejen kan være lang og besværlig. Jeg er sikker på at de, der allerede har haft projekter og fået støtte fra Foundation vil nikke genkendende til det
Og det tager tid. Det betyder, at de, der skal modtage projektet må vente – ofte i månedsvis, og deres fordele bliver forsinkede.

Men nu er der hjælp at hente, hvis klubben gerne vil gennemføre et projekt indenfor vand, hygiejne eller vandrensning.

WASHRAG, der er en Action Group indenfor Rotary, som beskæftiger sig med projekter af netop denne type, tilbyder alle klubber, der gerne vil gennemføre et projekt indenfor netop disse rammer, at stille et professionelt team til rådighed med hensyn til at udforme ansøgningen til RI Foundation, så der bliver færrest mulige spørgsmål og derfor sikrer at hjælpen kommer hurtigere frem. Ydermere, vil WASHRAG yde et bidrag til projektet på USD 2.000.

Så snart projektet har fået sit Global Grant-nummer fra Rotary International Foundation, kan klubben kontakte WASH Rotary Action Group. Vores professionelle ressourceteam vil så gennemgå ansøgningen for fuldstændighed, teknisk kvalitet, krav til samfundsengagement, bæredygtighed (inklusive finansiering til igangværende operationer) og overvågning og evaluering. Alle disse elementer er kritiske for at få godkendelse til tilskuddet, og det er ikke altid at klubbens medlemmer besidder viden om dette.

WASH Rotary Action Group Professional Resource Team inkluderer mange rotarianere, nogle er professionelt ansat i WASH, og andre har mange års erfaring inden for området. De står klar til at hjælpe klubberne med at besvare Rotary Fondens spørgsmål, før de bliver stillet. Og USD 2000,- er en bonus for at søge hjælp til at producere en applikation af høj kvalitet.

WASH illustrationKlubbens fordele er, at projektet kræver mindre tid fra klubbens medlemmer samt kommer hurtigere igennem tilbudsfasen og dermed kan startes hurtigere. Det kan have stor betydning i f.eks. et projekt, hvor der skal skaffes rent drikkevand til en landsby, dels hæves sundheden og der frigøres ressourcer fra det at hente vand lang vejs fra så denne tid kan nyttiggøres i lokalsamfundet, måske til videreuddannelse eller til mere betalt arbejde. Klubber, der er interesserede i at finde et WASH-projekt eller ønsker hjælp til et allerede eksisterende projekt eller blot gerne vil have mere information om dette tilbud kan henvende til Peter Stærmose, Hørsholm Rotary Klub, på e-mail: dg1470-0910 (at) rotary.dk eller på telefon 20 30 65 60.

 

PDG Peter Stærmose, WASHRAG Ambassadør

Peter S