Manumina vasker hænder

En håndsrækning til børn i Grønland

Frederiksberg-Mariendal Rotary Klub har på ny sikret en håndsrækning til børn i
Grønland ved udgivelsen af børnebogen:

”Manumina vasker hænder” med tilhørende forældrehæfte ”Dit barn vasker hænder”

Baggrund:
Gennem de sidste 7 år har Frederiksberg-Mariendal Rotary Klub været aktivt
involveret i en række projekter til glæde og gavn for børn og unge i Grønland.
Der er i Grønland en alt for høj sygelighed af helt almindelige infektionssygdomme
hos børnene, hvorfor der fra mange sider bl.a. personale i daginstitutioner,
sunhedsplejersker m.fl. er efterlyst initiativer, der kan medvirke til at dæmme op for
sådanne infektionssygdomme, og her er god vask af hænder en meget væsentlig
faktor, hvilket senere er blevet meget aktuelt med den nuværende corona-pandemi.
Bøgerne der er på grønlandsk og dansk er skabt under medvirken af en grønlandsk
børnebogsforfatter og illustrator begge fra Nuuk.
Dette projekt er gennemført i samarbejde med den selvejende nonprofit-institution Center for Forældreskab, som i 2017 understregede behovet for et sådant
bogmateriale.
Med en forbedret håndhygiejne forventes der en betydelig reduktion i antallet af infektionssygdomme. Hvis bare der kan ske en ikke ubetydelig reduktion af
mellemørebetændelse blandt børnene i Grønland, vil antallet af varige hørened-
sættelser formentlig kunne reduceres betydeligt.

Bøgerne
Målgruppen er børn i alderen fire til fem år og formålet er forståelsen og
betydningen af god håndhygiejne.
Forældre og pædagoger får gennem bøgerne et pædagogisk godt materiale på både grønlandsk og dansk til at skabe denne forståelse hos børnene.
Da både forfatter og illustrator som nævnt er fra Grønland og bosiddende i Nuuk er ejerskabet forankret i Grønland, hvilket vurderes som en hjælp til forståelsen og
udbredelsen af bøgerne og dermed deres anvendelse.

Perspektivet
Efter trykning af bøgerne i Danmark blev de sendt med det sidste skib til Grønland i 2020. De er nu ved at blive uddelt gratis overalt i Grønland.
Med disse bøger er der nu i alt udarbejdet otte børnebøger i bogserien om
Manumina, som samlet fortæller en række hverdagshistorier om Manumina og
hendes familie.
Det er håbet, at disse bøger med en række vejledninger og beskrivelser, kan bidrage til forbedring af livskvaliteten og sundheden for børnene i Grønland og dermed småbørnsfamilierne i Grønland.
Det er fjerde gang Frederiksberg-Mariendal Rotary Klubs Grønlandsudvalg giver en større donation til gavn for grønlandske børn og unge.
Udvalgets formand, Birte Jexen, vil i 2021 rejse til Grønland for at følge op på
projektets udbredelse.

Birte Jexen
formand for Frederiksberg-Mariendal Rotary Klubs Grønlandsudvalg

Birte J