Nyt fra Foundation

Karsten Michael SørensenNyt fra Foundation. v/ DRFC Karsten Michael Sørensen

Kære Rotary klubber i distrikt 1480.

Som alt hvad der vokser og gror, skal saften og kraften komme nedefra. Hvis planten passes og plejes, med vanding og gødskning bliver den sund og kraftfuld og vi kan alle glædes over farver og form. Tænk blot på, Den lille anemone, jeg planted der i fjor.

Ovenstående skal ikke opfattes som en ode til handelsgartnerforeningen, men som en måde, at opfatte serviceprojekter på, og i Foundation regi mere specifikt District Grants og Global Grants.

For projekter skal komme nedefra, derfra hvor behovene er, og viser sig. Vi skal ikke konstruere projekter for projekternes skyld, men finde kilden til det misforhold vi vil forsøge, at afhjælpe.

Og til lokale serviceprojekter er ingen der er bedre, end den lokale allestedsnærværende Rotary klub. Løfter klubberne så oven i købet i flok, så kan resultatet blive store projekter, så store at de kan blive Global Grants hvor Foundations Worldfund matcher alle klubbidrag med 50% og tildelte DDF-midler med 100%. Et simpelt eksempel på et Global Grant: 6 klubber giver hver 15.000 kr. Rotary Danmarks Hjælpefond supplerer med 60.000 kr. Tillægges så 30.000 kr. i DDF midler så udløser de samlede donationer 105.000 kr. fra TRF Worldfund og vi har et fikst og færdigt Global Grant til en værdi af 285.000 kr. Jeg hører ofte, at det er vanskeligt, at finde ud af, men som Hortonomen kan give en hjælpende hånd i planteverdenen, er vi to i distriktet der er mere en villige til, at give en hjælpende hånd med projektgennemførsel. Fra Rotary Danmarks Hjælpefond er det Ulla Winther Koch, ullawintherkoch (at) gmail.com og fra Rotary Foundation er det undertegnede Karsten Michael Sørensen, kas (at) newmail.dk .

Det er et stort ønske hos mig, at fortælle klubberne om Rotary Foundation, men fortællingen er  ikke nok, jeg vil opsøge, jeg vil formidle, jeg vil koordinere, jeg vil anskueliggøre at det bedste en Rotarianer kan gøre, er at give et lille stykke af sig selv for at hjælpe andre. Jeg har arbejdet med Rotary Foundation i en årrække, de sidste 5 år som formand for Foundationudvalget, og nu har jeg været så heldig, at jeg er blevet bedt om at gå ind i Foundation som Assistant Regional Rotary Foundation Coordinator in Zone 16, her berettiget forkortet ARRFC. 

Det er så givende for alle, at arbejde med hjælpeprojekter og det er helt naturligt, at det er en af de vigtige grundpiller i Rotary arbejdet, om ikke den vigtigste. Vi taler i dag meget om, at fastholde medlemmer i Rotary, det er min klare overbevisning, at det kan vi gøre ved at give Rotary et indhold, et menneskeligt indhold hvor vi lever op til vores motto: Doing Good in the World.

Lige nu har jeg en stor appel til klubberne, til de nye bestyrelser der nu begynder, at planlægge Rotary året 2019-20. Hvis I bare har det det mindste ønske om, at gennemføre hjælpeprojekter så kontakt mig. Jeg har i år ikke haft lejlighed til, at tale direkte til jer ved PETS mødet, det er meget uhensigtsmæssigt for der kunne jeg have formidlet den gode nyhed, at i næste Rotaryår har vi lidt mere, at gøre godt med. Teknisk set er det en omfordeling, men det betyder for D-1480 at vi har flere midler til de ”små” projekter, District Grants. I indeværende år har vi brugt ca. 60.000 kr. på District Grants, til næste Rotaryår har vi mulighed for, at anvende +50% godt 90.000 kr.

Tilbuddet om de ”store” Global Grants står naturligvis stadig ved magt, vi har her næsten 380.000 kr. til rådighed og klubberne skal være så hjerteligt velkommen til at få andel i disse.

Så kære venner, lad os plante Den lille anemone, og se den blive ukuelig og sikker.

 

Anemone