Den gode historie fra Store Heddinge RK

Store Heddinge RK havde inviterede byens borgere til at deltage i klubbens arrangement omkring EU-valget, hvor vi havde  inviteret  Bertel Haarder og Linea Søgaard-Lidell til at komme og orientere os om, hvorfor det var vigtigt at møde op og stemme på valgdagen.
Arrangementet blev en rigtig succes idet ca. 140 rotarianere og borgere var mødt op for at lytte til de to særdeles vidende personer der med humor og vid redegjorde for EU opbygning og funktion. Alt i alt en rigtig god aften, hvor Store Heddinge Rotary Klub på den måde gjorde  opmærksom på sig selv og klubbens arbejde. Det er derfor vort håb, at den slags arrangementer
vil bidrage til at interessen for Rotary øges blandt byens borgere.

JM