Kom til årsmøde i Distrikt 1470

Distriktets årsmøde afholdes lørdag den 21. september kl. 15.00 på Comwell Borupgaard, Nørrevej 80, 3070 Snekkersten med dagsorden i henhold til vedtægten.

Indkaldelse er udsendt til alle klubber den 27. august.

I år skal særligt bemærkes 3 forhold:

 

  1. Vi skal forholde os til Rotary Danmarks forslag til ændring af vedtægten for Rotary Danmark.

  2. Vi skal vælge repræsentant til COL, Council on Legislation, Rotary Internationals lovgivende råd

  3. Vi skal vælge repræsentant til komiteen for udpegning af RI director for vores Zone

Klubberne repræsenteres af valgmænd. Hver klub i distriktet udpeger, attesterer og sender mindst en valgmand til Årsmødet. Enhver klub med flere end 25 medlemmer har ret til yderligere en valgmand for hver yderligere 25 - eller mere end halvdelen heraf - af dens medlemmer. Medlemstallet bestemmes af antallet af medlemmer ved den seneste halvårlige kontingentbetaling forud for mødets afholdelse. Dog har ingen klub, hvis medlemskab af RI er blevet suspenderet af The Board, ret til valgmænd. Valgmanden skal være medlem af klubben. En valgmand skal være til stede på Årsmødet for at kunne stemme. En valgmand kan ved fuldmagt repræsentere alle sin egen klubs valgmandsstemmer