Klubben - Uddrag af RI’s grundlov

Uddrag af RI’s grundlov (Constitution) med relevans for klubben

Artikel 5. Medlemskab

Sektion 1. Hvordan etableret
Medlemmer af RI er Rotaryklubber og Rotaractklubber, som efterlever gældende love og vedtægter.

Sektion 2. Klubbernes sammensætning.
(a) En Rotaryklub sammensættes af voksne mennesker, som har udvist gode karakteregenskaber,
integritet og ledelsesevner, som besidder et godt omdømme inden for deres profession og/eller lokalsamfund, og som er villige til at tjene deres lokalsamfund og/eller verden, og som har sin forretningsadresse eller bolig beliggende inden for klubbens nærområde eller tilstødende område. Et medlem, der flytter fra klubbens nærområde eller tilstødende område, kan fastholde medlemskab i klubben, hvor bestyrelsen giver en sådan tilladelse, og medlemmet fortsætter med at leve op til
klubbens betingelser for medlemskab. 
(b) Enhver klubs medlemsgrundlag skal være vel afbalanceret, således at intet fag eller erhverv dominerer.
(c) Ifølge RI’s vedtægter kan klubben bestå af aktive og honorære medlemmer og skal fastsætte den enkeltes kvalifikationer.
(d) I lande, hvor ordet ”klub” i Rotary klub har en uhensigtsmæssig bibetydning, kan Board of Directors godkende, at ordet ”klub” ikke anvendes i navnet.

Sektion 3. Rotaractklubbers sammensætning
Sektion 4. Ratifikation af RI’s grundlov og vedtægter
Sektion 5. Undtagelser