(Gen)opstart af København Rotaract

København Rotaract starter igen

Charlotte Katrine Melchiorsen

Charlotte Melchiorsen

Som Rotaract distriktsrepræsentant for Distrikt 1470 på andet år, var jeg ved Rotary årets start fortsat pinligt bevidst om, at København Rotaract Klub var passiv. På det tidspunkt var den mest logiske mulighed at lukke klubben og støtte de tre eksisterende klubber, Frederiksberg, København Nord og den Internationale (IRCC).

Efter en lang sommer overpå den første bølge af corona-restriktioner tog jeg beslutningen om at melde mig ud af min egen klub, København Nord, og bruge kræfter på at få startet København Rotaract igen. Grundlaget var på plads, der var vedtægter, en bankkonto, en mail-adresse, en facebook side og gode fadderklubber. Det, der manglede, var medlemmer.

Det blev i sensommeren til mange kaffe-møder og telefonopkald til potentielle interesserede, til Rotarianere, til Rotex'er og tidligere medlemmer af København Rotaract. Jeg var interesseret i at få nogle med, som delte mit engagement og kunne komme med nye ideer. Samtidig var jeg meget bevidst om ikke at "stjæle" nye medlemmer fra de øvrige tre klubber. Hver gang jeg mødtes med nogle interesserede, blev jeg bekræftet i, at det her var et godt projekt med stort potentiale.

I oktober indkaldte jeg til det første opstartsmøde, og vi sad 5 stk. rundt om bordet. Jeg var faktisk lidt nervøs for, om de andre kunne sammen og fortsat syntes, at det var en god idé. Men der skete noget helt særligt til det møde. Der var en fantastisk energi og den lille kerne var fundet. Til næste møde var vi syv og til tredje møde sidst i november var vi allerede ni.

Et billede, der indeholder person, bord, indendørs, personer</p>
<p>Automatisk genereret beskrivelse Nu tør jeg godt sige, at vi er i gang og på rette vej til at genstarte København Rotaract. Vi satser på til februar at vælge en bestyrelse for det kommende Rotary år. Distrikt 1470 og vores to fadderklubber, København Rotary og Hellerup Rotary, har allerede nu ydet stor støtte og bakket op om planerne.

Jeg er selv utrolig stolt og glad for, at vi allerede er nået så langt.

Vi har diskuteret meget hvad vi vil som klubben, og hvordan vi adskiller os fra andre. Det er fortsat i udvikling, men vi vil særligt arbejde på at etablere venskabsrelationer til Rotaract klubber i udlandet. Desuden er FN, Verdensmålene og bæredygtighed et særligt fokusområde. Fra mit ophold i New York tilbage i 2016-2017 har jeg kontakt til New York Rotaract at the United Nations, som vi i første omgang vil samarbejde med. Måske det en dag kan blive til en tur på besøg i New York?

På vegne af den lille opstartsgruppe lover jeg, at I vil få en update i det nye år, og forhåbentlig er vi klar til at kunne sætte spændende møder og projekter i kalenderen allerede i starten af 2021.

Bedste hilser - og Glædelig Jul til alle,

Charlotte Melchiorsen