Første guvernørmøde på Øresund

Årets første Guvernørmøde blev traditionen tro holdt på færgen mellem Helsingør og Helsingborg.

Øresunds Rotarymøder holdes hver fredag i løbet af sommeren med afgang med færgen fra Helsingør kl. 11.43 - Initiativet har eksisteret siden 1972 og den 27. juli var det møde nr. 1174 - og det var et uformelt, hyggeligt guvernørmøde med guvernørerne fra distriktet på hver side af sundet.

I løbet af de næste 6 måneder er planlagt 42 guvernørmøder, hvoraf nogle holdes lokalt i en klub, mens en del klubber er gået sammen om et fælles guvernørmøde, hvor der bliver lejlighed til at netværke med rotarianere fra andre klubber.

Susanne Gram-Hanssen: ”Jeg glæder mig til møderne og ser frem til et stort fremmøde, så vi kan få en god drøftelse af Rotary. Jeg kommer med oplæg om Rotarys overordnede retning og fokusområde, men væsentligt bliver der på mødet lagt op til en dialog om jeres klub - og jeg deler erfaringer fra andre klubber til inspiration.

Du vil kunne gå fra mødet med inspiration til, hvordan du som rotarianer kan få et endnu større udbytte af dit medlemskab, både i klubben, i andre klubber i Danmark samt internationalt.”