Den nye Guvernør har ordet

Mange klubber har holdt sommerferie og NU starter vi for alvor Rotaryåret 2018-19 i distrikt 1470.

Det er en stor glæde for mig at være valgt til distriktets guvernør - jeg glæder mig til samarbejdet.

Mange klubber har holdt sommerferie og NU starter vi for alvor Rotaryåret 2018-19 i distrikt 1470.

Forberedelserne på distriktsniveau startede sidste efterår, og i januar 2018 deltog jeg en uge på guvernørskole i San Diego, hvor jeg sammen med 525 andre guvernører mødte verdenspræsident Barry Rassin, som bekendtgjorde årets tema og indsats. Dette danner grundlag for den retning, vi har valgt at sætte i vores distrikt.

Klubberne er kernen i Rotary, det vigtigste vi kan stile efter i 2018-19 er, at alle klubber trives gennem et godt klubliv med motiverede medlemmer og spændende møder – så vi kan være stolte af at være rotarianere. Det er grundlaget for, at vi kan udvikle Rotary positivt.

I år er det 30 år siden de første kvinder kom i Rotary. Kvinder i Rotary er et fokus for verdenspræsidenten og mig – vi er ca. 20 % kvinder i vores distrikt, så her er et stort vækstpotentiale. Et andet fokus er synliggørelse af Rotary herunder brug af de sociale medier – vi bruger derfor – Netværk med mening – Rotary 1470

Rotary udmærker sig som humanitær organisation og som verdens bedste ungdomsudveksling – det skal vi fortsat have i fokus. Desuden mener jeg, at Rotary som erhvervsnetværk skal meget mere i fokus, så vi kan tiltrække yngre, erhvervsaktive medlemmer.

ROTARY er og skal være ”netværk med mening”, hvilket harmonerer godt med tidens trends, hvor mange unge efterspørger, det internationale aspekt og et godt arbejdsliv næret gennem et interessant netværk, som samtidigt er et humanitært netværk der gør en forskel i verden.

 

Med venlig hilsen
Susanne Gram-Hanssen
Guvernør i distrikt 1470