Bliver du inviteret til møde, så hjælp os

Kære alle rotarianere

Hjælp os.

Når I får en invitation til et møde/arrangement på klub- eller distriktsplan, oprettes der en mødeliste på portalen. Denne mødeliste kommer ind at ligge i kalenderne hos alle de medlemmer, der er inviteret.

Når der ligger et møde i kalenderen, beder vi jer om at ændre fanen fra Ubesvaret til enten Tilmeldt eller Afbud.

Når vi fra distriktet laver en invitation, er det oftest for et større antal medlemmer, og vi skal derfor sørge for at der er lokaleplads og mad til jer alle. Glemmer I så at få vendt fanen fra Ubesvaret, kan vi have meget svært ved at gennemføre arrangementet, da vi ikke ved, hvor mange der deltager.

I skal også være klar over, at når I har tilmeldt jer, står I med Tilmeldt i kalenderen. Hvis I skulle blive forhindret i at deltage, er det meget vigtigt, at I melder fra igen. Det er en bekostelig affære at stå med lokale og mad til personer, der ikke møder op.

Vi håber meget på jeres hjælp.