Veteraners børn 1

HJÆLP et barn, til en dansk veteran,
videre i livet

Børn i veteranfamilier påvirkes i høj grad af udsendelserne

De er følelsesmæssigt på overarbejde i forbindelse
med udsendelserne, og de påvirkes de af eventuelle
følgevirkninger hos den udsendte veteran og familien

Børnene føler sig alene med deres problemer, og
familie, og omgivelserne har svært ved at tackle
situationen

Får børnene ikke hjælp, er der stor risiko for, at
problemerne på sigt udvikler sig til

    • manglende selvværd og evne til at sætte grænser
    • selvskadende adfærd eller utilpasset adfærd
    • sociale, psykiske og indlærings problemer mv.