Grønlandske Børn i Grønland og Danmark

HJÆLP sårbare børn og unge i Grønland og i Danmark

Hjælp sårbare børn og unge i Grønland og i Danmark

 

Op imod en tredjedel af alle børn og unge i Grønland oplever alvorligt omsorgssvigt og mistrivsel i løbet af deres opvækst. Det får stor betydning for deres muligheder som voksne, og det får betydning for deres egne børn, som ofte også oplever omsorgssvigt og sådan bliver det ved. Ca. 50 % af de unge går ikke videre i uddannelse efter folkeskolens 10. klasse. Børn og unge har ret til et godt børneliv og en god opvækst, og det er vigtigt at sætte ind og hjælpe og støtte børn og unge, så den negative sociale arv brydes.

I Foreningen Grønlandske Børn er vores vision, at alle grønlandske børn og unge skal leve et godt børneliv og med gode muligheder for deres fremtid. Derfor arbejder vi med to fokusområder:

At flere grønlandske børn oplever en tryg barndom. Det gør vi ved at undervise og støtte sårbare forældre, ved at støtte de særligt udsatte børn gennem bisiddere og mentorer, ved at give børn og unge mulighed for at indgå i positive fællesskaber med andre børn og unge og ved at give børn og unge flere muligheder og ressourcer i deres lokalområde.

At flere grønlandske unge skal gennemføre en uddannelse. Det gør vi ved at støtte og motivere sårbare unge i at vælge en ungdomsuddannelse, ved at støtte sårbare unge det første svære år på en ny uddannelse og ved at støtte grønlandske unge på efterskole i Danmark.

 

Det er et langt sejt træk at vende kursen i Grønland. Heldigvis er der mange, der allerede er i gang og ikke mindst er der mange, fagfolk, skoler, institutioner mv i Grønland, der gerne vil samarbejde om at skabe bedre vilkår for de mest udsatte børn i Grønland.

På de følgende sider foreslås en række relevante og enkle projekter, vi vurderer har en stor vigtighed for børn og unge i Grønland. Vi har valgt at foreslå projekter i grønlandske byer, hvor Foreningen Grønlandske Børn allerede har etableret et samarbejde, og hvor det vil være muligt for Foreningen Grønlandske Børn at etablere (eller hjælpe Rotary-klubben med at etablere) et samarbejde med en skole, institution, familiecenter eller andre om det konkrete projekt. Samtidig er disse i hovedregel også de byer, hvor udsatheden er størst, og hvor sårbare børn og unge har brug for en særlig støtte og omsorg

De foreslåede projekter nedenfor skal alle ses som et supplement til Foreningen Grønlandske Børns indsats. Projekterne kan støttes helt eller delvist, af en eller flere Rotary klubber, ligesom projekterne kan skaleres op eller ned, alt efter hvor meget finansiering der opnås.