Skattefradrag ved støtte

Skattefradrag 

Rotary Danmarks Hjælpefond er en fond med mulighed for at medlemmer og andre interesserede kan få fradrag i den skattepligtige indkomst for gaver til velgørende formål givet gennem Rotary klubbers medlemmer eller venner. 

For at opnå fradraget skal følgende foretages:

Klubben skal søge projektet godkendt som "støtteberettiget" hos Rotary Danmarks Hjælpefond.

Indbetalingerne sker, via Bidrag, på Hjælpefondens område på rotary.dk. Beløb skal indbetales af hvert enkelt medlem eller firma med angivelse af CPR/CVR- nummer.

 Herefter har klubben "trækningsret" på det indbetalte beløb, forudsat det anvendes til det konkrete navngivne og godkendte projekt. Dette skal dokumenteres ved udbetaling.

Projektet kan yderligere opnå støtte fra Rotary Danmarks Hjælpefond, hvis en ansøgning er fremsendt via elektronisk ansøgning og opnået godkendelse efter gældende regler for bevilling.

Rotary Danmarks Hjælpefond vurderer om forelagte klubprojekter opfylder de betingelser, som fonden skal overholde i henhold til bemyndigelsen til at modtage skattefradrags-berettigede gaver.

Evt. renter af indestående hos Rotary Danmarks Hjælpefond tilfalder fonden.

Udnyttelse af indeståender til " konkrete navngivne projekter" følger projektet, og skal normalt være afsluttet inden for året

Et indbetalt beløb vil ikke kunne tilbagebetales til enkeltpersoner eller firmaer, 

Indbetaler en klub flere midler end der bliver behov for til det konkrete navngivne projekt, overføres det overskydende beløb til Rotary Danmarks Hjælpefond til anvendelse for andre projekter. 

Gavebeløb op til kr. 18.300, - (2024) - er fradragsberettiget.
For at få skattefradrag, skal I bruge Hjælpefondens betalingsmodul. Støt med et beløb.
Den enkelte indbetaling skal være på mindst 200 kr., og fulgt af et CPR eller CVR nummer, for at vi i
Hjælpefonden, kan køre den igennem som fradragsberettiget.

Vejledning/oplysninger om fradragsmuligheden kan du få hos forretningsfører Just Hartoft i Rotary Danmarks Hjælpefond, Mail just (at) hartoft.dk eller telefon 40141717.