Ansøgning om indsamling

Indsamlingstilladelse

OBS: Det er vigtigt at denne ansøgning er indsendt inden indsamlingen begynder.

Det/de indsamlede, dog ikke ved gaveindsamling omkring Ønsketræet, beløb skal indsættes på konto 3574 10845963, og her mærkes med projektnavn.

Beløbet vil efter projektets afslutning kunne udbetales til projektet.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Før jeres klub starter en offentlig indsamling, skal I have en indsamlingstilladelse. Det gælder også projekter som Ønsketræet.

Denne tilladelse ansøges normalt hos Civilstyrelsen og koster kr. 1.100,- pr. projekt. Derudover kræves et regnskab, der er godkendt af en autoriseret revisor. Dette gælder for indsamlinger over kr. 50.000,-.

For at hjælpe klubber og distrikter har Rotary Danmarks Hjælpefond, derfor fået en generel treårig indsamlingstilladelse.

Det betyder, at I i stedet for at ansøge Civilstyrelsen om tilladelse, omkostningsfrit kan anmelde jeres indsamling til Hjælpefonden. Det kan ske via nedenstående link

Indsamlingstilladelse tryk her

I vil efterfølgende, inden for 8 dage, få besked på om indsamlingen er godkendt, så kan der startes.
Husk I skal have en godkendelse før I starter indsamlingen.

Ved indsamlingsafslutning skal I indsende et simpelt regnskab til Hjælpefonden. Det skal vise indtægter og udgifter for det indsamlede beløb. Da det er Hjælpefondens indsamlingstilladelse, der benyttes, skal pengene der indsamles, altid indbetales til Hjælpefonden på kontonr.:
3574 10845963 (Danske Bank).

Når pengene er modtaget, og vi har regnskabsført dem i Hjælpefonden, udbetales pengene igen til jeres projektkonto.

Vi er klar over, at det er en lidt omstændig måde, og klubben er bestemt også velkommen til at ansøge Civilstyrelsen direkte for en indsamlingstilladelse, og så selv stå for omkostningerne.

Det, vi i Hjælpefonden har lavet, vil være en hjælp til jer rent økonomisk, og behandlingstiden i Hjælpefonden er en del hurtigere.

Hvis I har direkte indbetalinger fra private eller firmaer, vil I gennem Hjælpefonden kunne få skattefradrag for indbetalinger mellem kr. 200,- og 17.000,- (2021). Det er dog et krav, at der ved indbetalingen oplyses CPR- eller CVR nummer og indsamlingsnavn.
Kommer der penge ind med ønske om skattefradrag, vil beløbet ikke kunne tilbagebetales til giver, det vil dog kunne flyttes over til andet godkendt projekt.

OBS: Det er vigtigt at der altid søges en indsamlingstilladelse ved alle former for indsamlinger.

Det er også et krav at der indsendes et simpelt regnskab efterfølgende, skabelon til regnskab kan du finde ved at trykke følgende tekst: Hent oplæg til et simpelt regnskab