Nyt fra DICO 1

Orientering om de mange fejl på portalen

Som det sikkert er de fleste bekendt, har der i den sidste tid været rigtig mange fejl på portalen. Fejlene er opstået efter 2 meget store og nødvendige opdateringer der ikke helt forløb som forventet. Der i de sidste 3 uger arbejdet hårdt på at få rettet de fejl der forstyrede mest i den daglige brug.af portalen - og det er stort set lykkedes. De sidste små fejl forventes  at være rettet inden jul.

Man kan i øvrigt se fejlene og status på rettelserne når man logger ind på portalens forside. 

Nyheder på portalen

Der er oprettet et nyt punkt under "Servicefunktioner" -"Nyt på Rotary dk" hvor alle nye ting der bliver tilføjet portalen vil være at finde.
Klik her

Ny DICO 2 i distrikt 1480

Grundet de forøgede opgaver som er tilgået DICO efter omlægningerne i RD
har jeg som DICO 1 fået en medhjælpende  DICO 2 - som allerede har tiltrådt sin stilling - Christian Pagh fra Roskilde Østre RK som i kan læse mere om andet sted i nyhedsbrevet skal i Rotaryåret 2023-2024 overtage rollen som DICO 1 - så tiden indtil da får Christian Pagh lejlighed til at sætte sig ind i de mange funktioner som en DICO skal varetage.