Medlemsudvikling i Rotary

Vi skal være mange flere kvinder i Rotary, siger verdenspræsidenten i sin strategi

Verdenspræsident Barry Rassin lægger i sin strategi vægt på, at vi skal være flere medlemmer – og mange flere kvinder. Her 30 år efter kvinder kom i Rotary, er vi ca. 20 % kvinder i vores distrikt.
Det er jo op til de enkelte klubber hvad I ønsker, men her er et stort vækstpotentiale. Vi har mange fordomme at arbejde imod – så det er rigtig godt, at mange klubber opretter Facebook sider og får artikler i lokalaviser. Vi skal fortælle om de gode historier og huske, at de billeder vi bruger, viser både kvinder og mænd, som er aktive. I Rotary er vi People of action
Den 30. august holdt vi Samtalesalon om kvinder i Rotary bl.a. om hvad der skal til for at tiltrække flere kvinder til Rotary klubber. Vi var enige om, at på de fleste områder, er det de samme forhold som gør sig gældende, hvad enten det er kvinder eller mænd, som vi ønsker at optage i klubben.

Men at der måske er forskelle i hvilke sprog og billeder som tiltrækker henholdsvis mænd og kvinder. Hvis billederne kun viser mænd ved et møde – så er det måske ikke dét netværk, som en kvinde vil opsøge.

I klubber hvor der er meget få kvinder, kan det være vanskeligt at få bare én kvinde mere. Vi kom derfor frem til et forslag om at holde målrettet info-møde for kvinder til et klubmøde. Her kan kvindelige medlemmer fra andre Rotary-klubber være oplægsholdere, og de kan fortælle om deres udbytte af at være medlem.  

Christianshavn Slotsholmen Rotary klub har fra deres oprettelse haft som målsætning, at der skal være lige mange kvinder og mænd i klubben og herved sikre diversitet hvad ”køn” angår.
Dette har klubben opnået igennem mere end 25 år ved at have FOKUS herpå, og som noget naturligt er der altid er en ligeværdig dialog i klubben mellem mænd og kvinder, hvilket er en væsentlig forudsætning for, at alle parter føler at netværket er relevant.  

I min egen klub – København Grundtvig Rotary klub - optog vi sidste år 3 kvinder. Det er kvinder, som på den ene side er helt oplagte som medlemmer. De har andre klassifikationer end vi har i forvejen og er engagerede samfundsborgere. Men de var aldrig blevet opfordret - og troede ikke de kunne blive medlem i Rotary - OG det er jo tankevækkende.

Susanne Gram-Hanssen
Guvernør - Rotary D1470