Har klubben et beredskab til konflikthåndtering?

Der burde ikke opstå konflikter i en organisation som vores, men desværre må vi erkende, at det er sket ”i en fjern klub i en fjern tid”.

Langt de fleste udfordringer løses mindeligt. Også de situationer, hvor ”bølgerne kom til at gå lidt højt”.

Men oplever I som klubbestyrelse eller du som Rotarianer, at løsningen er lidt langt væk, så støtter Distriktsledelsen naturligvis gerne som mediator.

I Rotary Danmarks ledelse har vi formuleret en kort vejledning håndtering af situationen;

 

Beredskabsplan/konflikthåndtering

HUSK: Konflikter er naturlige og et grundelement i alle personlige relationer. De kan være drænende og kan skabe irritation og stress. Men lærer du at håndtere dem ordentligt, kan de være en kilde til udvikling for dig selv, dine kolleger, din arbejdsplads eller din Rotary klub, Distriktsledelse mv.

Konflikthåndteringens 5 råd:

  1. Fortæl hvordan du oplever konflikten, lyt og forsøg at forstå modparten.
  2. Forklar dine behov og hvordan du mener den optimale løsning ser ud, og lyt til modpartens behov.
  3. Vær åben over for løsningsforslag og forsøg at komme med ideer til mange forskellige løsningsforslag.
  4. Forhold dig til sagen, ikke til de involverede personer
  5. Bevar dialogen! Stopper den, kan der opstå polariseringer og situationen forværres.

Konflikter i klubben

Hvis der i en klub opstår konflikter af en eller anden art klubledelsen ikke selv kan løse, kan klubledelsen kontakte Distriktsguvernøren, der gerne er behjælpelig med enten selv at deltage som konfliktløser eller finde de personer i Distriktet der kan gøre det. 

Kan distriktet ikke selv løse konflikten, eller skønner man, at det vil være hensigtsmæssigt at inddrage RD‐formanden, som konfliktmægler/løser kan distriktet anmode herom.

Se det fulde dokument her: Beredskabsplan-konflikthåndtering