COVID-19 begrænser vores aktivitet, men åbner også nye muligheder

Mail fra Rotary International General Secretary John Hewko

Rotary International har med baggrund i inddæmningen og bekæmpelsen af COVID-19 standset al støtte til rejse og transport for Rotary International ledelse, herunder også Distriktets ledelse, Assisterende Guvernører med flere. Således gennemføres al aktivitet virtuelt.

Der er ligeledes opfordret til, at mødeaktiviteten i klubber og Distrikter henlægges til virtuelle møder.

Distriktsledelse imødekommer denne opfordring idet vi følger de nationale retningslinjer, der dags dato ligeledes ikke tillader fysiske møder.

Vi indstiller til, at klubberne ligeledes følger myndighedernes og regeringens restriktioner og henstillinger, idet vi klart opfordrer til, at klubberne mødes virtuelt samt deltager i de mange tilbud, der er i Distriktets klubber – og også klubberne i Danmarks øvrige fire distrikter.

Vi opfordrer til, at der også tænkes i projektopgaver, hvor vi kan fastholde og fortsætte vores solide humanitære indsats. Vores indsats er kun blevet endnu mere nødvendig ikke alene lokalt, men også verden over.

Se mail fra Rotary International General Secretary John Hewko her: Mail fra Rotary Gen.Secr_. John Hewko