Break Out: Erhvervsnetværk

Break Out Session om Erhvervsnetværk ved Brian Baun og Donald Nekman

Sessionen blev gennemført både formiddag og eftermiddag og var meget velbesøgt. Temaet er meget centralt da Rotarys udgangspunkt netop var et erhvervsnetværk med mening
Det er erhvervsdelen kombineret med de andre Rotary aktivitetsområder, der gør vores fællesskab UNIKT
København Nord præsenterede deres erhvervsmodel: Erhvervsfokus:
Udgangspunktet var, at man manglede et ”rum” til at diskutere forretnings-forhold - store som små
og positive som negative.
 -  Klubben har derfor etableret et særligt erhvervsfokusmøde, som finder sted 1 time før det ordinære Rotarymøde, og normalt deltager 8-10 personer
 
Formen er uformel. Der er en dagsorden, men hvis et medlem har et emne/udfordring får det 1.prioritet.
Erhvervsfokus udvikler kammeratskabet og samhørigheden. Vi lærer hurtigere både hinanden og vores gøremål at kende. Vi bruger fortroligheden fra Rotary til at vi kan diskutere alverdens ting i et lukket forum. (Derfor har vi aldrig gæster med, undtagen prominente gæster fra Rotary)
Ofte leder diskussionerne til at et par eller flere medlemmer samarbejder videre -  
 
Den efterfølgende debat slog fast at erhvervsarbejdet er vigtigt, fordi
 
 
Stærkt erhvervsarbejde styrker klubbens sammenhold
Stærkt erhvervsarbejde styrker den lokale profil
Stærkt erhvervsarbejde sikrer nye erhvervsaktive medlemmer