Break Out: Lovgivende forsamling COL

Steen Malherbe COL repræsentant 2019 for Distrikt 1470 gennemgik de lovgivnings ændringer der blev vedtaget

Rådet for lovgivning i 2019 var fantastisk, men uden så dramatiske ændringer som ved sidste møde i 2016. Der blev dog truffet flere beslutninger, der vil forme Rotarys fremtid. Blandt de vigtigste er ændringen for Rotaract klubberne, fra at være et program i Rotary fik ændret status til at være en del af Rotary International som en uafhængig enhed. Lovændringen betyder at Rotaract-klubberne som værende en del af Rotary Internationalt også bliver et vigtigt medlem af Rotary familien. Rotaract klubberne vil fortsat have deres egen forfatning, men med større støtte fra Rotary. Da Rotaractors bliver vores partnere i service, vil vi være i stand til bedre at trække på deres indflydelse og udvide vores rækkevidde. Ændringen betyder ikke nogen ændring i Rotaracternes nuværende status som Rotaractere og det er ikke besluttet, at Rotaractere skal betale kontingent til Rotary.

Et andet lovforslag fremsat af Frankrig giver guvernøren mulighed for at lukke en klub på under 6 medlemmer. I den forbindelse kan I se et ”Fact Sheet for the 2019 Council on Legislation, der viser antallet af: distrikter, klubber og antal medlemmer per klub.”
Nærmere information om de nye love vil tilgå senere når oversættelse af det samlede lovkompleks er klar for COL mødet 2019.

Mødet forløb i dialogform og startede med en orientering om, hvordan vores lovgivende forsamling fungerer, med delegerede og deltagere uden stemmeret.