Jubilæumsmagasin

100 års Jubilæumsmagasinet er uddelt til alle rotarianere og rotaractere i Danmark.
Der er trykt flere, så hvert distrikt råder over et antal, der kan bruges til eksterne modtagere.
Kontakt distriktets PR ansvarlige.