Rotarys Imagekampagne

Image

Det er et mål, at alle rotarianere på verdensplan gør en ekstra indsats over de næste år for at tydeliggøre, hvem vi er, og hvad vi står for.

Image skabes i høj grad i praksis gennem udadvendte aktiviteter.

Den bedste måde er ved personlig kontakt, hvor du fortæller om Rotarys værdier og det, dit medlemskab betyder for dig selv.

Ved siden af det arbejdes der internationalt og lokalt med image pleje gennem kommunikation i medier, både de sociale og de trykte medier.

Fornyelse og Rotary logo

Rotary International gennemfører løbende en modernisering af organisationen og tilpasser vedtægterne.

Rotarys visuelle udtryk er blevet moderniseret, og der er kommet fælles retningslinjer for, hvordan udtrykket skal være. Det kan du se på www.Rotary.org og her på hjemmesiden, og/eller du kan kontakte dit distrikts PR-ansvarlige.

Det er særlig vigtigt at anvende vores logo: Master brand og Mark of excellent korrekt, da de deles med 1,2 mio. andre rotarianere.

Indsats i Danmark

Kernen i markedsføringen af Rotary er de indsatser, den enkelte klub foretager.

I trykte medier er det især i lokalpressen, budskabet om vores indsatser spredes. Ikke færre end ca. 4.000 omtaler bliver det til hvert år.

På de sociale medier er der fra de fleste klubber og medlemmer også en god eksponering, ikke mindst på Facebook og LinkedIn.

På rotary.dk kan du finde forskelligt materiale til at bruge i din klubs indsats med markedsføringen.

Hvis du har brug for hjælp, så kontakt dit distrikts PR-udvalg. Ethvert tiltag, som viser en af de mange gode sider af vores organisation, tæller og bidrager til et øget kendskab til Rotary.

I Danmark har vi også et fælles PI/PR-udvalg for Branding (Public Image) og for kommunikation (Public Relations/PR). Her samarbejder vi mellem de fem distrikter, og deler ideer, initiativer og nye tiltag.

Udvalget består af en repræsentant fra hvert distrikt (formanden for distriktets PI/PR-udvalg), samt en fra hjemmesiden og en fra vores Rotary zone. Udvalget tegner hovedlinjerne for, hvordan vi synliggør Rotary i Danmark.