Ansøgningsskema

Her kan man udfyldes og indsendes en ansøgning til Rotary Danmarks Hjælpefond.  

Vi glæder os til at modtage jeres klubs ansøgning og vi er klar til at hjælpe jer! Fonden yder bidrag inden for særlige rammer og vi håber, vi kan hjælpe jeres klub med et bidrag.

Skulle I have spørgsmål omkring ansøgningen, vil vi anbefale at I tager kontakt til jeres distriktets repræsentant
Tryk på dette link og få en drøftelse af jeres projekt samt klubben muligheder for at få bidrag fra Hjælpefonden.
Vi står klar til at hjælpe jer.

Læs fondens forretningsorden grundigt Tryk på dette link. Der er meget vigtigt information, bl.a. om hvad
jeres klub kan søge støtte til, hvor meget der kan søges i støtte og under hvilke vilkår, der er for at modtage bidrag. 

Læs også vejledning vedr. ansøgningen Tryk på dette link, og 10 tips til hvad I bør være særligt opmærk-
somme på.

 

Klik her for start med at udfyld ansøgningen

 

 

Siden er under opbygning

 

 

Ansøgning af tilskud fra
Rotary Danmarks Hjælpefond

 

-
Kære alle klubber i Rotary Danmark. Vi glæder os til at modtage jeres klubs ansøgning og vi er står
alle klar til at hjælpe jer., hvis der opstår problemer

Nedenstående finder I en vejledning omkring det at lave en ansøgning til Hjælpefonden.
Skulle I allerede have læst denne vejledning går i blot ned i bunden af teksten og
trykker på linket, for at komme direkte videre til ansøgningen.

Har I behov for at lave et samarbejdsskema, finder I også nederst et link til dette.

Opstår der tvivlsspørgsmål, tag da hellere fat i jeres distrikts repræsentant, gør det hellere
en gang for meget end en gang for lidt. Vi står klar til at hjælpe jer.
Link til distriktsrepræsentanterne finde også i bunden af denne side.

 

Herunder 10 vigtige tip til jeres klub inden i går i gang med at ansøge

 

 1. Maksimalt bidrag pr. klub. En Rotary klub kan maksimalt modtage bidrag op til 40.000 kr. årligt.
  Evt. fordelt over flere projekter.
 1. Klubbens involvering i projektet/aktiviteten i søger om tilskud til. Det er vigtigt for Hjælpefondens bestyrelse,
  at ansøgerklubben er aktivt involveret i projektet/aktiviteten og/eller i at skaffe klubbens eget bidrag. Giv
  derfor en kort beskrivelse af dette engagement. Der gives ikke støtte til projekter med karakter af blot at være
  en donation, hvor klubben ikke har været engageret.
   
 2. Gentagne projekter: Er jeres projekt en gentagelse at et lignende projekt (Klub som Landsprojekt) fra året tidligere, ydes der ikke bidrag fra RDH.
   
 3. Alle stjernemærkede felter i ansøgningsskemaet skal være udfyldt.
  Udfyld felterne med korte og præcise tekster. Vi skal blot kunne konstatere, at I opfylder betingelserne for tilskud.  Hvis behov kan en mere fyldig projektbeskrivelse kan altid tilsendes ved siden af.
   
 4. Mulighed for at gemme undervejs. Hvis du ikke kan gennemføre udfyldelsen af ansøgningsskema, kan du mellemlagre/gemme skemaet og vende tilbage til udfyldningen når du har fundet den relevante information.
   
 5. Projektets/aktivitetens starttidspunkt. Det projekt/aktivitet, der søges om tilskud til skal påbegyndes inden 30.6. i Rotary-året. Ellers kan der først ansøges efter 1.7. i det kommende Rotary-år.
   
 6. Projektets/aktivitetens budget og finansiering. Opstil samtlige udgifter og indtægter. Alle beløb
  skal angives i DKK.
  Husk at du kan fremsende yderligere bilag på rdh (at) rotary.dk ()
   
 7. Hvis klubben arbejder sammen med ekstern partner (f.eks. foreninge, NGO el. lign.) om projektet/aktiviteten, så husk i givet fald at vedlægge en ”samarbejdsaftale”, der er underskrevet
  af parterne.
   
 8. Hvis I også søger Global Grant el. District Grants. Det anbefales da, at der tages kontakt til formanden for distriktets Foundationsudvalg for at få afklaret, om det er mulighed at få den ønskede støtte, idet det har betydning for den samlet finansiering. Ofte er RDH’s bidrag betinget
  af at GG eller DG midler også går igennem.
   
 9. Vær opmærksom på ”Conflict of Interest Policy for program participants. I visse projekter kan der opstå interessekonflikter mellem de ansøgende parter. Læs mere herom her (Link til dokument
  og aftale) og tiltræd aftale hvis nødvendigt.

Klik her for at se, udfylde og indsende det elektroniske ansøgningsskema

Klik her for at se, udfylde og indsende Samarbejdsaftalen

Klik her for at se, udfylde og indsende aftale om ”Conflicts of Interests Policy for Program
              participants” 

Klik her Opstår der spørgsmål eller problemer, kontakt da din distrikts repræsentant og få en
              drøftelse omkring dit spørgsmål.