Guvernørkæde overdrages fra Susanne til Bo

Rotarys logo symboliserer at alting drejer rundt - 28.6.2019 var der guvernørskifte hvor kæden gik fra Susanne Gram-Hanssen til Bo Madsen

Tale holdt af Susanne Gram-Hanssen ved overdragelsen:
 

Vi holder kædeskifte – tankerne kan ledes til at skifte kæde på cyklen. Både i Rotary og på cyklen er Kædeskiftet er med til at holde os godt kørende. 
 

Vores tandhjul i Rotary symboliserer jo at alting drejer rundt – og at vi skifter funktioner hvert år. Vi skal derfor have obs på at vores ”cykel” ikke slingre alt for meget, for så når vi ikke i mål. Vi har opbygget et godt samarbejde i guvernørgruppen som styrker kontinuiteten.

 

Vi har rotarianere, som snart kører på cykel til Paris, og de kommer flot i mål hvert år – i distriktet er det andre mål, vi styrer efter.  

 

Barri Rassin – vores verdenspræsident bad os om at tænke nyt– og gerne gøre ting anderledes for at nå vores mål. Bo Madsen har spøgefuldt sagt, at jeg vil være guvernøren, som huskes for mine 'pap-skilte'. Så et af dem har jeg med. 

Jeg er nu glad for, at jeg generelt har fået positive tilkendegivelser på den retning jeg har sat i år. Dialogen er nødvendig og god for samarbejdet mellem klubber og distrikt. 

 

Vi har i år været meget synligepå de sociale medier og ved events, hvilket også internationalt er et fokus. Rotary har behov for at vi arbejder med vores image.  

 

Vores opdeling i år med et årsmøde og afholdelse af Inspirationsdagen tror jeg er sundt for vores organisation.
I en demokratisk organisation skal vi have tid til at drøfte det formelle: Årsberetning, regnskab, vedtægter, strategi, etc. 
Det havde vi i år, hvor vi holdt et meget velbesøgt Årsmøde på Bellahøj i september, og i april kunne vi så have fokus på at inspirere hinanden og blive inspireret ved vores stort anlagte Inspirationsdag.

 

De unge i Rotary-familien har vi fået bedre ind i organisationen – det har været et meget vigtigt mål for mig, da de er Rotarys fremtid.

Et meget vellykket RYLA blev afholdt i efteråret, og vi har fået startet den formelle ROTEX-organisation med engagerede hjemvendte udvekslingsstuderende.

Jeg har deltaget i flere af Rotaracts arrangementer, hvilket de har påskønnet – vi kan ikke bare forvente at de skal komme til os. 

 

Kvinder i Rotaryer et andet vigtigt fokus – i år - 30 året for Kvinder i Rotary - er vi ca. 20 % kvinder i d1470. Men som med meget anden ligestilling, er der lang vej endnu. Vi har klubber, der i år har haft særligt fokus på at få kvinder ind – og det er lykkedes. Sådan er det – det vi sætter fokus på, er der en større chance for vil lykkes.

 

Ved alle klubmøder har et fokus været Rotary som erhvervsnetvæk- Rotary startede som et erhvervsnetværkog det er et stigende fokus, at vi igen skal gøre denne vinkel mere tydelig igennem vores aktiviteter.

Mange klubber har lyttet med stor interesse i forhold til fx at invitere iværksættere ind og gøre det til en klubaktivitet, sådan som de har succes med i Amagerklubberne. Som med så meget andet kræver det ildsjæle ….. 

 

Og hvordan er det, at vi stimulerer dem? – Det tænker jeg, kan være interessant at dyrke lidt mere som formand for medlemsudvalget i distriktet.
Jeg faldt over en artikel om vigtigheden af anerkendelse når vi skal fastholde vores ildsjæle. I artiklen blev medlemstyper skitseret som henholdsvis:

 

Den sociale

Socialt engagement og fællesskabet

Lederen

Placering i hierarkiet, indflydelse

Den altruistiske

Gøre noget for andre

Den ambitiøse

Kompetenceopbygning,  

Materialisten

Materiel kompensation/belønning

Den identitetssøgende

Selvprofilering og statusmarkering

Den interessebetonede

Interesse i sagen

       

 

Og hver af dem skal jo ses og anerkendes forskelligt for at have et drive for at fortsætte med at gøre en indsats. Vi har brug for engagerede rotarianere – og det tror jeg egentlig at alle har lyst til – men på hver deres måde. Vi skal blive bedre til at udnytte vores forskelligheder. Diversitet er jo en styrke. 

 

Tusind tak til GUF Michael Plum som har været en stor hjælp ved gennemførelse af vores mange flotte arrangementer i året og til Ulla og Laurits, til AGere, udvalg og kommende guvernører. Jeg var været utrolig glad for samarbejdet. I fællesskab er vi nået i mål – ikke til Paris, men med at få fokus
- på synlighed,
- på de unge,
- på kvinder i Rotary,
- på Rotary som erhvervsnetværk …
- og på det at turde gøre ting lidt anderledes.....

 

Hvis vi vil skabe forandring, kan vi ikke fortsætte med at gøre tingene, som vi altid har gjort dem. 

Det handler om en balance – vi skal værne om værdierne i Rotary og bevare de traditioner, som har unik betydning.  Men vi skal også tænke nyt og turde prøve at gøre ting anderledes. 

 

Bo, jeg vil ønske dig et godt år til glæde for distriktet - og for dig og Betina.

Vi har arbejdet sammen i mange år – helt fra vi var assisterende guvernører, og jeg ved at kæden trygt kan overdrages til dig.