Paul Harris Fellow Recognition (PHF)

Tillykke til jer der er blevet tildelt en PHF

Flere er på det sidste blevet tildelt en PHF – dette sker ofte her ved et Rotary års afslutning og gives til en person, som har udmærket sig særligt og ’som i sit virke går ind for Rotarys idealer`.

Paul Harris Fellow Recognition (PHF) tildeles efter anmodning til den, der bidrager med eller i hvis navn, der indbetales 1000 $ til Rotary Foundation (TRF). Oprindelig tænkt som en synlig kvittering for rotarianeres bidrag til TRF, men i Danmark bruger vi mest PHF, som en særlig anerkendelse.

De 1000 $ er oftest indbetaling til TRF fra projekter og indsamlinger – klubberne optjener således muligheden for at uddele PHF.

I en frivillig organisation med mange, som yder en stor indsats, er det væsentligt at give anerkendelse. Det kan gøre på mange måde fx at omtale ’bedrifter’ ved klubmøder, huske at klappe/skåle, lave flotte opslag på de sociale medier, give en buket blomster eller at tildele en PHF.

PS - Jeg hørte fra en rotaracter, at de har den tradition, at de sover med deres PHF den første nat, hvilket vidner om hvor ærefuldt, de betragter modtagelsen.