Vejledning for ansøgninger

 

Læs nedenstående vejledning vedrørende udfyldelse af det elektroniske ”Ansøgningsskema”
og eventuelt ”Samarbejdsaftalen” hvis I samarbejder med en ekstern NGO eller forening.
Find link nederst i teksten.

Herunder 10 vigtige tip til jeres klub inden i går i gang med at ansøge

 

 1. Maksimalt bidrag pr. klub. En Rotary klub kan maksimalt modtage bidrag op til 40.000 kr. årligt.
  Evt. fordelt over flere projekter.
 1. Klubbens involvering i projektet/aktiviteten i søger om tilskud til. Det er vigtigt for Hjælpefondens bestyrelse,
  at ansøgerklubben er aktivt involveret i projektet/aktiviteten og/eller i at skaffe klubbens eget bidrag. Giv
  derfor en kort beskrivelse af dette engagement. Der gives ikke støtte til projekter med karakter af blot at være
  en donation, hvor klubben ikke har været engageret.
 2. Gentagne projekter: Er jeres projekt en gentagelse at et lignende projekt (Klub som Landsprojekt) fra året tidligere, ydes der ikke bidrag fra RDH.
 3. Alle stjernemærkede felter i ansøgningsskemaet skal være udfyldt.
  Udfyld felterne med korte og præcise tekster. Vi skal blot kunne konstatere, at I opfylder betingelserne for tilskud.  Hvis behov kan en mere fyldig projektbeskrivelse kan altid tilsendes ved siden af.
 4. Mulighed for at gemme undervejs. Hvis du ikke kan gennemføre udfyldelsen af ansøgningsskema, kan du mellemlagre/gemme skemaet og vende tilbage til udfyldningen når du har fundet den relevante information.
   
 5. Projektets/aktivitetens starttidspunkt. Det projekt/aktivitet, der søges om tilskud til skal påbegyndes inden 30.6. i Rotary-året. Ellers kan der først ansøges efter 1.7. i det kommende Rotary-år.
 6. Projektets/aktivitetens budget og finansiering. Opstil samtlige udgifter og indtægter. Alle beløb
  skal angives i DKK.
  Husk at du kan fremsende yderligere bilag på rdh (at) rotary.dk
 7. Hvis klubben arbejder sammen med ekstern partner (f.eks. foreninge, NGO el. lign.) om projektet/aktiviteten, så husk i givet fald at vedlægge en ”samarbejdsaftale”, der er underskrevet
  af parterne.
 8. Hvis I også søger Global Grant el. District Grants. Det anbefales da, at der tages kontakt til formanden for distriktets Foundationsudvalg for at få afklaret, om det er mulighed at få den ønskede støtte, idet det har betydning for den samlet finansiering. Ofte er RDH’s bidrag betinget
  af at GG eller DG midler også går igennem.
 9. Vær opmærksom på ”Conflict of Interest Policy for program participants. I visse projekter kan der opstå interessekonflikter mellem de ansøgende parter. Læs mere herom her (Link til dokument
  og aftale) og tiltræd aftale hvis nødvendigt.

  En interessekonflikt kan opstå hvis f.eks. et medlem i klubben også har en fremtrædende post i en anden organisation, som klubben gerne vil støtte. Vi skal være sikre på at støttemidlerne hverken på kort eller langt sigt skaber personlig vinding eller personlige fordele for pågældende

Klik her for at se, udfylde og indsende det elektroniske ansøgningsskema

Klik her for at se, udfylde og indsende Samarbejdsaftalen

Klik her for at se, udfylde og indsende aftale om ”Conflicts of Interests Policy for Program
              participants” 

Klik her Opstår der spørgsmål eller problemer, kontakt da din distrikts repræsentant og få
              en drøftelse omkring dit spørgsmål.