Oprettet af Peter Eigenbroth den 20.9.2017

Han Herred Rotary Klub har været på besøg hos venskabsklubben i Hjo (Sverige), sammen med den fælles venskabsklub fra Stokke (Norge).

Besøget var en fin anledning til gode gensyn med rotarykammerater fra de øvrige lande, og der var udflugter til spændende steder i det svenske, blandt andet et ostemejeri og en bisonfarm.

Han Herred Rotary Klub havde lejlighed til at præsentere sit kommende projekt – vandforsyning til et samfund i Burundi med ca. 8000 indbyggere, to skoler og en sundhedsklinik. Projektet gennemføres som et Global Grant projekt, og de to venskabsklubber gav tilsagn om kontant støtte. Projektet har et budget på ca. 600.000 DKK, og klubben har desuden tilsagn om støtte fra St. Heddinge RK og fra Hjælpefonden.

Uafhængigt af hinanden havde de to gæsteklubber valgt at betale for en Water Survival Box til værtsklubben. Dermed blev der snakket meget om vand i løbet af weekenden, også forårsaget af kraftige byger, og det var meget apropos, at værterne kvitterede med en flot paraply til de gæstende præsidenter.

Han Herred RK er nu i gang med ansøgningsproceduren hos Foundation, og håber at kunne starte anlægsarbejdet i løbet af foråret.