Tilmeld klubben til Tryg Forsikring

Rotary Danmark og Tryg forsikring

Rotary Danmark og Tryg forsikring har lavet en aftale om dækning af tilsluttede klubber, på linje med hvad for eksempel Gymnastikforeningerne og Danmarks Idrætsforbund DGI/DIF har gjort.

Forsikringen er en standardpakke til hver klub der ønsker at deltage, og sikre en basis forsikringsløsning og dækning ved skader og uheld, og koster kun 1.650,-. kr. pr. år pr. klub

Hvad er dækket

  1. Ansvar overfor andre er dækket, incl. Arrangøransvar ved diverse arrangementer der foregå i regi af klubben.
  2. Friville hjælpere der kommer til skade er dækket via en arbejdsskadeforsikring.
  3. Klubbens løsøre som præsidentkæde, sangbøger, faner, inventar og andre klubejendele op til 50.000,- kr. er dækket ved brand, vand og tyveri i klubben.
  4. Indbygget dækning for indbrud i klubbens netbank, med en sum på op til 5 mio. kr.

tilmelding

I Navn - skriver du klubnummer og navn (ex.10098 Sæby Rotary Klub)
I E-mail - skriver du din egen e-mail
I postnummer - din klubs postnummer
Telefon er frivillig om du vil udfylde
Tryk derefter på SEND knappen

Se policer og vilkår Tryk her