Shelter Box

2017 rapport fra Shelter Box

2017 blev igen det travleste år for Shelter Box, hvor 160.000 mennesker fik hjælp af SBT. Hjælpen fordelte sig på 21 lande og 25 katastrofer. For indeværende er de største operationer massiv hjælp til flygtningene i Bangaldesh og i Syrien – og hjælp til de mange ofre for orkanerne Irma og Marie i Caribien. På det indsamlingsmæssige området er året også gået mere end tilfredsstillende.

 

Etableringen af Shelter Box Norden har betydet en betydelig styrkelse af det samlede SB arbejde i alle 4 nordiske lande. Vi har haft 13 kandidater gennem den nordiske Shelter Box uddannelse – heraf 3 danske (Brian Baun 1470, Jes Berg Gertsen 1440 og Peder Jon Andersen Virum/Sorgenfri RK) - og haft en deltager på det internationale seminar i England (Camilla Hagen). Vi har deltaget i Zonemødet i Riga og fået adskillige positive tilbagemeldinger – ikke mindst på CEO Chris Warhams præsentation, som beskrev de mange situationer, hvor Rotary er afgørende. (Donationer, SRT uddannelse, markedsføring, lokal hjælp til logistik og ikke mindst kontakter til myndigheder). I 2018 vil Shelter Box Norden igen afholde et uddannelsesseminar med mulighed for indtil 16 deltagere.

 

Shelter Box DK. Det er SB DKs ambition, at alle 5 distrikter i 2018 har mindst en uddannet SB Ambassadør. SB DK har derfor på den netop afholdte generalforsamling ændret vedtægterne, så der er plads til mindst en repræsentant fra hvert distrikt. Brian og Jes blev valgt som nye bestyrelsesmedlemmer. Regnskabet for 2016/17 var donationsmæssigt ca 10 % bedre end året før. Fsva Rotary Klubber, der har doneret i 2017, så har alene 14 klubber været aktive. Det er vores mål, at dette tal fordobles i det kommende år.

 

SB DK har gennem årene fået hjælp ikke mindst af Distrikt 1470, men især af Københavns Rotary Klub til ekstraordinære administrative udgifter (Markedsføringsmateriel, IT-udvikling). For 2017 har Shelter Box Norden modtaget et engangsbeløb på kr. 50.000 fra SBT, til betaling af det nordiske SB seminar og etablering af stand m.m. på Zonemødet i Riga. Denne støtte er som nævnt en engangsstøtte, og SB DK må fremover selv afholde alle omkostninger til seminarer, Zone møder og køb af udstillingsudstyr indenfor egen økonomi. I dag har SB DK en aftale med Rotary Danmark om at begrænse sine administrative udgifter til 7 %, svarende til ca. kr. 28.000. Dette beløb er ikke tilstrækkeligt til at dække de omkostninger, som bestyrelsen vurderer SB DK bør anvende for at optimere donationerne. SB DK har derfor anbefalet såvel Rotary Danmarks Hjælpefond som Rotary Danmark, at SB DK fremadrettet og uændret må anvende 7 % af de donationer, som indbetales via Hjælpefonden, medens SB DK må anvende 10 % af de midler, der indgår direkte til Shelter Box. De 10 % er den sats, som Shelter Box Trust har godkendt, at de affilierede organisationer må anvende. For indeværende er budgettet for 2017/18 identisk med regnskabet for 2016/17 og viser en omsætning på godt kr. 400.000 og overførsler til Shelter Box Trust på ca. kr. 380.000. Godkender Rotary Danmark SB DKs forslag, så vil budgettet blive ændret bl.a. således at omsætningen vil blive ca. 15 % højere og adm. udgifter ca. 10 % højere.

 

Karsten Thuen

Shelter Box DK forman