Fakta om Rotary

Gordon R. McInally president for Rotary International 2023-24

ROTARY INTERNATIONAL

Der er 1,4 millioner rotarianere i 46.000 klubber, der udfører velgørende og humanitært arbejde over hele verden. Dette netværk af klubber danner Rotary International.

Som klubmedlem er du med til at vælge dine egne ledere hvert år og din præsident arbejder sammen med din præsident elect, bestyrelsesmedlemmer og udvalgsformænd om at styre klubben. Din klub betaler kontingent til RI og til gengæld stiller RI ressourcer, uddannelse og programmer til rådighed for at hjælpe din klub til at køre effektivt.

Din klub og andre i dit geografiske område er en del af et distrikt, ledet af dit distrikts guvernør. Distrikterne hjælper klubberne til at samarbejde og få adgang til Rotary ressourcer. Der er omkring 530 distrikter, og disse er organiseret i 34 zoner. Hver zone har omtrent det samme antal rotarianere.

Rotary klubber sponsorerer andre serviceklubber og grupper, der udvider vores horisont:

  • Interact, for unge i alderen 12-18 (ikke i Danmark)
  • Rotary Community Corps, for ikke-rotarianere (ikke i Danmark)

LEDELSE

Formanden for Rotary International vælges af rotarianere og leder en valgt bestyrelse. Præsidenten sidder i et år, og Directors sidder i to år.

RI's sekretær administrerer personalet på Rotarys hovedkvarter i Evanston, Illinois, USA, og yderligere kontorer rundt om i verden.