En lokal Rotaryklub

Den lokale Rotary klub er rygraden i Rotary Internationals verdensomspændende virksomhed. Klubben organiserer sig på en måde, der giver mulighed for dynamik og personligt ansvar.

Funktionerne i klubben går på skift og alle medlemmer bidrager til ledelsen af klubben og til mødernes indhold. Klubbens medlemmer mødes hver uge, hvilket giver nærhed og er en god måde til at lære mange andre mennesker at kende og derved få styrket og udbygget sit personlige netværk.

Klubmødets varighed er ca. halvanden time. Møderne afholdes oftest som gå-hjem-møder, men der er også en del klubber med møder om morgenen eller midt på dagen.

Møderne i klubben er afvekslende og alsidige med f.eks. interessante foredrag inden for erhvervslivet og det lokale og internationale samfund eller som besøg i en virksomhed. Også klubbens egne medlemmer bidrager med indlæg af forskellig art på klubmøderne, der også kan dreje sig om klubbens eget sociale liv, eller danne rammen om planlægning af klubbens engagement i udviklingsprojekter.

Desuden deltager rotarianeren i udvalgsarbejde og andre aktiviteter, som er nødvendige for at klubbens liv er en spændende oplevelse. Ledsagere er velkomne som gæster i klubben.

Det koster at være rotarianer. Kontingentet bruges dels til klubbens egne omkostninger, dels til Rotary's projektarbejde i Danmark og internationalt.