Driftsstatus

Oplever du fejl som du ikke kan se her på driftstatus, så bedes du kontakte din klubs CICO. Er du CICO og har problemer så kontakt venligst distriktets DICO. 

07-06-2024

Der er igen problemer for flere medlemmer med at logge ind og kunne ændre password. Det er kun medlemmer med administrative rettigheder der kan ændre passwords. Det er en fejl som er ved at blive rettet. Mens vi arbejder på at løse problemet så kan du hvis du har problemer med at logge ind, kontakte din klubs CICO så vil de kunne hjælpe med at give dig adgang igen.  

06-05-2024

I følge tests, så er de problemer, der har været med at udsende SMS'er, løst nu. 

30-04-2024

Problemet med at mange medlemmer ikke kunne logge ind og der kom en besked om at de var blokeret. Det er nu løst og alle skulle meget gerne kunne logge på igen uden problemer. 

22-04-2024

Der er problemer med forsinkelse af udsendelse af SMS beskeder. Vores leverandør arbejder på at få løst problemet så hurtigt de kan. Der er i flere tilfælde gået et par dage inden en sms bliver modtaget. Så indtil problemet er løst opfordre vi til at sende emails istedet for sms. 

12-04-2024

Der er pt problemer for flere medlemmer med at logge ind og kunne ændre password. Det er kun medlemmer med administrative rettigheder der kan ændre passwords. Det er en fejl som er ved at blive rettet. Mens vi arbejder på at løse problemet så kan du hvis du har problemer med at logge ind, kontakte din klubs CICO så vil de kunne hjælpe med at give dig adgang igen.  

19-03-2024

Grundet opdatering på hjemmesiden vil den igen i morgen tidlig den 20. marts igen være lukket ned fra 05:00 til 7.30. Vi håber ikke det kommer til at skabe problemer. 

18-03-2024

Grundet opdatering på hjemmesiden vil den i morgen tidlig den 19. marts være lukket ned fra 4.30 til 7.30. Vi håber ikke det kommer til at skabe problemer. 

16-03-2024

SMS forventes at kunne udsendes fra rotary.dk igen dog med evt. forsinket modtagelse.   

06-03-2024

Der kan igen sendes mails fra rotary.dk. Mails sendt i tidsrummet 28.02, kl. 15:30, til 06.03, kl. 18:00 er ikke afsendt / modtaget og skal derfor evt. genfremsendes.  

02-03-2024

Der er pt. udfordringer med at sende mails fra rotary.dk. Der arbejdes på at løse problemet. Afvent med evt. at genfremsende mails, indtil det fremgår af "Driftsstatus", at udfordringerne er løst. 

29-02-2024

Der er lige nu problemer med at sende emails fra hjemmesiden.

29-02-2024

Nogle oplever fortsat problemer med at sende SMS beskeder. I samarbejde med leverandøren arbejdes på at finde en løsning.

15-01-2024 

Der er lige nu problemer med at sende SMS beskeder. Vi arbejder på at løse problemet.