Driftsstatus

Oplever du fejl som du ikke kan se her på driftstatus, så bedes du kontakte din klubs CICO. Er du CICO og har problemer så kontakt venligst distriktets DICO. 

15-01-2024 

Der er lige nu problemer med at sende SMS beskeder. Vi arbejder på at løse problemet. 

19-07-2023 

Så virker YEP databasen og hjemmesiderne (Ungdomsudveksling) igen

18-07-2023 

Man kan lige pt ikke tilgå menu punktet Ungdomsudveksling vi arbejder på at løse problemet. 

26-01-2023 

Alle medlemmer i Rotary Danmark modtog forleden en mail hvor I blev oplyst om at der var problemer med visning af diverse kalendere. Den glædelige nyhed er at problemet er løst. 

12-07-2022 

Man kan nu uploade 8MB filer, og afventer det bliver ændret til 10MB. 

07-07-2022 

Man kan ikke uploade filer der er størrere end 2MB. 

28-06-2022 

Udmeldte medlemmer kan nu genindmeldes. 

19-03-2022 

Udmeldte medlemmer kan ikke genindmeldes, vi arbejder på at få det rettet. 

07-02-2022 

Gæstemedlemmer kan ikke slettes, vi arbejder på at få det rettet. 

12-01-2022 

Der er problemer med at oprette møder (ihvertfald udvalgsmøder) hvis man bruger Safari på MAC. Bruger man derimod Firefox er der ikke noget problem. Vi arbejder på at få problemet løst. 

23-12-2021 

Vi undskylder for alle de fejl og mangler der har været den sidste måneds tid. De skulle nu gerne være løst. Glædelig jul

28-11-2021

Medlemmer kan igen logge ind på Mit Rotary. Men der er stadig en del fejl og mangler som vi arbejder på at få løst så hurtigt som muligt. 

27-11-2021

Vi har idag erfarret at der er nogle medlemmer der ikke kan logge ind på Mit Rotary. Det gælder heldigvis ikke alle. Fejlen vil blive rettet så hurtigt som muligt. 

25-11-2021

Der er desvære mange fejl opstået idag pga. en stor opdatering, og vi arbejder på højtryk på at få dem alle løst. Udsendelse af emails virkede ikke, men den fejl er rettet. Desvære er der for mange fejl til at vi kan skrive dem alle her. 

19-08-2021

Så virker Google maps igen. 

18-08-2021

Google maps virker ikke - vi arbejder på at få det løst. 

2-06-2021

Nulstil adgangskode virker igen.

31-05-2021

Google map viser nu ikoner for klubber med samme lokation lidt forskudt. Der skal zoomes godt ind for at se det.. 

Google map

Fejlen med at indlæg blev navngivet ens er nu rettet.

25-05-2021

Google map har problemer med at vise forskudte ikoner, når flere klubber har samme mødested..

11-05-2021

Vi har p.t. 3 kendte fejl i systemet: Alle 3 fejl er ved at blive udbedret.

 1. Nulstil adgangskode virker ikke. Linket man får i sin mail går ikke til medlemets konto i profilen. Har du brug for en ny adgangskode, så kontakt din DICO og bed ham/hende give dig en ny adgangskode, som du så kan logge ind med og evt. tilrette koden.
 2. Google map viser alle klubber med samme lokation selv om der er foretaget en selektion.
 3. Hvis indlæg i infoboksene (Nyhed/Artikel, Aktivitet, Arrangement) navngives som et allerede oprettet indlæg, kan det give problemer, idet et forkert indlæg vises. 
   

04-05-2021

Problemet med sammenfaldende adresser for Rotaryklubbers mødested er nu løst og det ser f.eks. således ud: 
 

map

07-04-2021

Der er desværre en lille uhensigtsmæssighed ved Google Map. Hvis flere klubber har samme mødested - og det er der faktisk en del, der har, så står klubbernes markør præcis oven i hinanden og man kan kun få fat i den øverste. Det vil blive afhjælpet ved at, hvis der f.eks. er 3 klubber på samme adresse, så vil der ved klik på markøren blive vist et pop-up vindue med de selekterede klubber.

06-04-2021

Vi har fået etableret et Google map, der viser klubbernes beliggenhed. Ved klik på placeringsikonet popper et infovindue op med oplysninger om klubbens mødested. -tid og kontaktperson. Listen over Rotaryklubbernes mødetidspunkter pr. ugedag er hermed overflødiggjort. Bemærk, at der kan selekteres på distrikter, mødedage og tidspunkter. Der kan vælges flere kriterier f.eks. flere distrikter, ugedage m.m. Hvis ikke der vælges nogen kriterier, vises alt.

06-04-2021

Listen over "Rotaryklubber i Danmark" bliver nu automatisk opdateret hvert kvarter. Det vil sige, at når der laves en ændring i klubinfo er det automatisk opdateret i listen og det er ikke længere nødvendigt at sende en meddelelse til landswebmaster..

27-01-2021

En del har udtalt, at de har besvær med at finde distrikternes hjemmeside. Der er derfor nu oprettet et nyt menupunkt i den blå menu under hvert distrikt, som hedder Distriktets hjemmeside.

28-12-2020

Den fejl med udsendelse af mails, der opstod for et par dage siden, er nu rettet og vi kan igen sende mails via rotary.dk. Vi beklager, at nogen har modtaget de samme mails op til 8-10 gange.

26-12-2020

DG1440 udsendte den 24. december en mail til alle medlemmer i distriktet om den nye DGND i Distrikt1440. Denne mail har sat vores mailsystem i selvsving således at den bliver ved med at udsende mails til D1440.

Jeg har hele dagen i dag, sammen med Hotline hos Linkfactory, forsøgt at finde fejlen, men det er ikke lykkedes. Jeg har derfor besluttet at lukke for mailudsendelsen på vores mailserver hos Mandril, indtil Linkfactory får den person som har programmeret mailintegrationen tilbage fra juleferie,  og det sker på mandag.

Da vi måske kommer til at slette alt der er lagt i kø til udsendelse, kan jeg derfor ikke garantere for jeres mails udsendt fra i morges den 26. december kl 08:00 og indtil vi åbner igen, bliver udsendt. Alt før dette klokkeslæt er udsendt.

Landssekretær Asbjørn Isaksen

10-12-2020

Begge fejl nævnt under 09-12-202 er nu rettet. Vedhæftede filer bliver medtaget og der kan oprettes gruppemøder på distrikts- og AG-niveau.

09-12-2020

I går den 8. december 2020 blev der sat nye versioner i drift af vores systemer. Selv om vi har testet og testet, så når vi ikke ud i alle hjørner. Vi har derfor p.t. nogle fejl:

 1. Det er ikke muligt at vedhæfte filer til mails, der udsendes til medlemmerne 
 2. Gruppemøder kan ikke oprettes på distriktsniveau og AG-niveau

04-12-2020

Når vi på ethvert niveau (land, distriktsklub) klikker på MERE for at se alle udvalg, vil vi faktisk se alle udvalg, men visningen går helt til bunden af listen, så vi er nødt til at rulle op og op og op for at se seneste udvalg. Det samme gælder undersider. Disse fejl er nu rettet.

Et nyindmeldt medlem har ikke kunnet se klubbens møder før medlemmets indmeldelsesdato. Denne fejl er nu rettet.

Print af sider har været ret uhensigtsmæssigt for de sider, der ikke har en decideret printfunktion. Der er nu lavet en generel printfunktion med både header og footer. Printfunktionen tilgåes enten via browserens indbyggede printfunktion eller ved CTRL-P. Print f.eks. medlemsstatistikken og medlemmernes fremmøde.

Klubber, der over en periode havde ændret i klubbens infoside, blev fejlagtigt kategoriseret som en Rotaractklub og det kunne ikke ændres. Fejlen er rettet og de 69 berørte klubber har igen fået status om Rotaryklub. Fejlen har ingen betydning haft for den daglige brug af systemet, men i udtræk fra databasen, hvor klubtype var et kriterie, fik det stor betydning.

04-09-2020

Fejlen nævt under 28-08-2020 er i dag blevet rettet og sat i drift.

28-08-2020

Vi har p.t. en fejl på rotary.dk, idet alle nyoprettede sider incl. nyhededbokse ikke kan ses medmindre man er logget ind. Fejlen opstår også, hvis man editerer i en allerede eksisterende side. Linkfactory arbejder på sagen.

04-06-2020

Release 4.3 er foreteaget i dag og indeholder følgende:

 1. Menupunktet MERE er blevet ændret, så vi selv har kontrol over, hvad punktet skal hedde. Det er nu blevet til OVERSIGT, som vi har syntes er mere sigende for punktet.
 2. Når man opretter undersider, artikler, nyheder osv. er der nu åbnet for at tillade kommentarer til sit indlæg.
 3. Personer født i 1940 i månederne marts og april havde fået trukket en dag fra deres oprindelige fødselsdag, der blev vist på profilen. Var man f.eks. født 8.04.1940 blev datoen vist som 7.04.1940.
 4. Udskrift af mødedeltagere til et møde er nu blevet indsat i kolonner, der er linet op til venstre.
 5. Møder på landsniveau manglede forskellige menupunkter som f.eks. Udskriv mødeliste, ICS, glider m.m. Det er nu rettet op
 6. Ligeledes på landsniveau blev menutekster vist på engelsk. Det er nu rettet.

27-05-2020

Release er foretaget i dag og indeholder følgende:

 1. Der var opstået en fejl, således at nye medlemmer eller udgåede medlemmer ikke blev ajourført i de mødekalendre, hvor de burde optræde eller være fraværende.
 2. Udskrift af mødelisten med deltagere er nu blevet forsynet med et tidspunkt for udprintning. 
 3. Alle Rotarianere har i en periode kunnet tilmelde sig andre møder på alle niveauer selv om møderne var markeret som lukkede. Det er nu ændret til, at kun medlemmer fra egen klub kan tilmelde sig et lukket møde. På højere niveauer end klub kan ingen tilmelde sig et lukket møde. Det kan kun gøres gennem en administrator.

6-05-2020

 1. Liste over åbne Rotarymøder fungerer nu perfekt. Se en vejledning i at bruge søgningen under Suppport.
 2. Søg i dokumenter har fået forbedret layout
 3. Søg i ugebreve har fået forbedret layout
 4. Oversigten over klubmøder og andre møder har fået tilføjet ugedag.
 5. Favoritter kan nu igen opdateres.
 6. Søg i Rotary.dk og Rotary.org fungerer nu igen efter hensigten

14-04-2020

Liste over åbne rotarymøder har p.t. en fejl, idet der skal vælges et distrikt for at få vist nogle møder.

09-04-2020 

Liste over åbne rotarymøder

I går blev en længe savnet funktion frigivet og er nu tilgængelig på Rotary.dk

Listen over åbne møder kan hentes af alle, der kan se rotary.dk - altså både medlemmer og ikke-medlemmer. Listen hentes fra topmenuen. Se grafik her:

Mødeliste

Listen afgrænses af datoer og desuden kan der selekteres på klubbens postnummer, 
klubnavn eller distrikt. Er man logget ind kan søgekriterierne gemmes, så man automatisk 
har selekteringen næste gang man åbner siden.

Hvis et møde ikke skal vises i listen, skal man når mødet oprettes tjekke af i boksen lige til højre for mødetype. 

12-03-2020

Dags dato er følgende ændringer lagt i produktion:

 1. I perioder har der været mindre udfald af websitet ca. kl. 16:15 hver dag. Det viste sig at være tidspunktet, hvor en automatisk process blev sat i gang. Tidspunktet er nu ændret til at processen påbegyndes efter midnat.
 2. Efter at den forbedrede dokumenthåndtering blev sat i drift den 13-02-2020 har der vist sig nogle mindre uhensigtsmæssigheder. Disse er nu afhjulpet. En revideret version af vejledningen er lagt op under support. 
 3. En klubadministrator kan nu tilmelde sin klubs medlemmer til møder i andre klubber. Tilmeldingen sker ved - på det ønskede møde - at indtaste medlemsnr. eller navn på de personer, der skal tilmeldes. Tilmeldingsfeltet findes i bundlinien af skærmbilledet.
 4. Der har været et problem med medlemmer, der har været indmeldt i nu ophørte klubber.
  Der er en forskel mellem hvad der vises i redigeringsformularen og visningssiden under Tidligere klubber.  Det viser sig, at der anvendes indhold fra et forkert felt og dette er nu rettet op, så klubnavnene nu vises korrekt.

17-02-2020

Vi har pt. et delvist breakdown på vores hjemmeside. Mange kan slet ikke logge ind, andre bliver smidt af, når de prøver at tilgå Mit Rotary og andre igen får en blank side. Men det ser ud  til, at det primært er brugere af Internet Explorer, der er ramt hårdest.

Fejlen er fundet og lokaliseret til Internet Explorer version 11. En ændring er nu lagt på vores livesite, så alle IE-browsere (bortset fra de gamle versioner, der ikke vedligeholdes mere) nu igen kan logge ind til rotary.dk. Alle andre burde ingen problemer have eller har haft.

13-02-2020

Dags dato er følgende ændringer lagt i produktion:

 1. Der har i en kort periode været et problem med, at nyoprettede klubber ikke kunne vælge ledelse fra 2019-20, hvis klubben var organiseret i første halvdel af Rotaryåret. Problemet er nu løst.
 2. Hvis man vil søge i datidens møder, har det hidtil været ret besværligt, idet der kun kunne vælges et interval på 3 mdr. bagud. Det er nu ændret, så man kan vælge et interval på 3 år. Både start- og slutdato for perioden er obligatoriske, men dog med et max. spænd på 3 år.
 3. Layoutet på lands- og distriktsforsider så lidt amputerede ud efter vi havde fjernet Newsboksen. Derfor er de tilbageværende bokse på lands- og distriktssider før login nu organiseret i en mere logisk rækkefølge.
 4. Print af medlemsfolder er frigivet i en forbedret version.
 5. Dokumenthåndtering er blevet væsentligt forbedret - specielt set fra administratorers side. Det er nu muligt at
  1. oprette en ny kategori i toppen af kategorier
  2. underkategorier kan oprettes der, hvor cursoren står
  3. kategorier kan omdøbes
  4. kategorier kan slettes
  5. kategorier kan omarrangeres (underliggende kategorier og dokumenter følger med)
  6. uploade flere dokumenter ad gangen
  7. ændre navn på uploadede dokumenter
  8. slette flere dokumenter ad gangen
  9. flytte dokumenter

Der vil blive udarbejdet en kort manual for administratorer i de nye muligheder - hold øje med Support.

20-12-2019

Dags dato er følgende ændringer lagt i produktion:

 1.  Klubbens kontonr. er nu synligt på klubbens side - også for andre end administratorer.
 2. Ud over upload af videoer fra Youtube og Vimeo er det nu også muligt at uploade videoer fra Rotary.org's udmærkede bibliotek over RI-producerede videoer.
 3. Presseklip er grundet manglende brug fra medlemmernes side blevet fjernet fra lands- og distriktssiderne. Antal viste møder efter login er derfor hævet til at være max. 15 for at udfylde pladsen, som presseklip før optog.

28-11-2019

Dags dato er følgende ændringer lagt i produktion:

 1. Et møde kan have status af Ikke frigivet, frigivet, registrering lukket, referat/bilag og nu er der kommet en ny mulighed, nemlig Intet møde. Det betyder, at man godt kan vise et møde i klubkalenderen, men mødet tæller ikke med i statistikken, hvis man vælger Status = Intet møde. Husk at skrive Intet møde i Titlen for at undgå forvirring.
 2. I klubstatistikken har medlemmer på orlov ikke været vist med et (O) efter deres navn. Det vil de få fra nu af.
 3. Hvis en klub er ophørt, har vi tidligere kunnet slette kontaktpersoner, således  at de ikke figurerer i den ophørte klubs data. Disse kontaktpersoner kan nu slettes og kontakten undgår irrelevante mails..
 4. En længe ventet fejlrettelse. Administratorer på alle niveauer har tidligere kunnet ændre klassifikation for medlemmer i klubben. Det ophørte med at være muligt på et tidspunkt, men fejlen er nu rettet og man behøver ikke kontakte en landsadmin. for at ændre klassifikation.
 5. Tidligere når vi har lavet medlemsudtræk i klubberne, har vi fået stort set al indhold i databasen om det enkelte medlem. Men med hensyntagen til GDPR har vi minimeret mængden af data, der kan hentes om det enkelte medlem.
 6. Det er nu muligt at sende mails og sms'er til ledelser på alle niveauer. Man kan vælge at sende til alle eller selv selektere i, hvem der skal have mail eller sms.

13-11-2019

Dags dato er følgende ændringer lagt i produktion:

 1. For at slette dokumenter skal man være administrator
 2. På landsniveau kan der nu oprettes møder med udvalgte funktioner fra alle niveauer (er kun relevant for landsadmin.)
 3. Status "ikke mødt uden afbud"er nu valgmulighed ved udsendelse af mails.
 4. I medlemsudtræk af mødedeltagere vises medlemmets funktion(e) i listen
 5. Når man editerer en tilfældig underside på rotary.dk, har der været en fejl idet YEP-logoet vises i editeringsmode, men i frontend vises det korrekt.
 6. Fleksible overskrifter på henholdsvis Seneste Artikel og Seneste Projekt. Det er nu muligt at vælge en alternativ overskrift, som vil blive vist som boxens overskrift. Arrangementer holdes udenfor. Se nærmere i hjælpeteksten til funktionen.
 7. I medlemslisten kan man nu se tidligere udvekslingsstudenter - både inbounds og outbounds

13-06-2019

Torsdag den 13. juni 2019 Kl.: 10:35 gik vores hjemmeside ned, og var nede indtil kl.: 11:55 samme dag. Det skyldes IKKE vores hjemmeside, men en hardware fejl på en switch i netværket hos vores hostingfirma. Den blev skiftet og alt kørte igen som det skulle. Læs her
LØST 13. juni 2019

09-04-2019

Fejl i udskrivning af mødelisten. Det ser ud som om, det er tidligere oplysninger, der udskrives og at cashen derfor ikke er tømt. Samme fejl som visse andre steder. LØST 9. maj 2019

27-03-2019

 1. Hvis man ændrer klassifikation på et medlem, slår det ikke igennem og den gamle klassifikation vises stadig LØST
 2. Feltet til indskrivning af dødsdato vises ikke i Private oplysninger, så man kan ikke melde en personen død.  LØST

14-02-2019

Der kan ikke editeres i tekst-sider

Dvs. åbne sider, der er oprettet som undersider, nyheder, arrangementer eller projekter. Man får en fejl 500 hvis man prøver. LØST

28.01.2019

Luk for til- og afmelding til møder

Der er opstået problemer med møders automatiske luk for til- og afmeld. Det ser umiddelbart ud til, at alle møder lukker en time for tidligt. Linkfactory arbejder på sagen.LØST

21.01.2019

Uafklarede fejl og ændringer

Fejl (opstået i forbindelse med releases)

 1. Til-/framelding lukker for tidligt på glideren.
  Hvis et møde f.eks. skal lukkes for fra- og tilmelding kl. 11:45, så forsvinder glideren allerede kl 11:00 - den skal først forsvinde kl. 11:45 i det her nævnte eksempel
  . LØST
 2. Sitemap er helt smadret.
  Sitemap står nu i en enkelt kolonne. Den har tidligere været opdelt i kolonner.
   LØST
 3. På siden MIT ROTARY skal BRUGER erstattes af MIT ROTARY 
 4. Møder ser mærkelige ud.
  Bemærkningfelt og gæster er forsvundet fra møder. Det gælder alle møder på alle niveauer.
 5. Søg i dokumenter. 
  Når der søges i dokumenter, medtages ikke længere dokumenter fra hverkan lands-, AG- eller distriktsniveau.
   
 6. Profilfoto kan ikke slettes.
  Det ser ud til, at hvis der har været et profilbillede kan det ikke slettes men kun udskiftes med et andet foto. Det må ikke være et krav, at der SKAL uploades et nyt foto
  LØST
 7. YEP-logoet vises på rotary.dk sider
  Når man editerer en tilfældig underside på rotary.dk, vises YEP-logoet i editeringsmode, men i frontend vises det korrekt. 
  LØST
 8. Lukkede møder er ikke lukkede længere.
  Hvis et møde er lukket betyder det, at menige medlemmer ikke kan tilmelde sig. Det har virket fint, men nu kan menige medlemmer tilmelde sig lukkede møder. Se eksempelvis møderne 20. okt., 29. okt., 30. okt. og 30. okt på landsplan. Her kan alle tilmelde sig selvom møderne er lukkede. 
  LØST
 9. Kontaktperson kan ikke slettes. 
  For ophørte klubber har vi tidligere kunnet slette kontaktpersoner, mødedag og mødetidspunkt. Det kan vi ikke længere. Det giver ingen mening at have nogle kontaktpersoner fastlåst i en klub, der er ophørt og mødetidpunkt og -sted er også irrelevante.
 10. Responsivt design. 
  Menupunkter i den store topmenu vises forkert i responsivt design. Testet på smartphone, iPad og PC og alle steder er visningen forkert.
   LØST
 11. Feltet klassifikation i medlemsprofilen. 
  Klassifikation må kun ændres af en administrator. Det kan være administratorer på alle niveauer, der kan ændre dette felt. Men LF har lukket for alle adm. Undtagen landsadm.
 12. Log file. 
  Meet ID mangler på både lands- og distriktsniveau. Desuden mangler mouseover på Info kolonnen.

Ændringer (som vi har bedt om bliver gennemført)

 1. Udskrift af medlemsfolder 
  Udskrift af medlemsfolder svinger noget i kolonnebredde. Det må være muligt at holde en fast kolonnebredde, så alle tre kolonner er ens i bredden. 
 2. Mail/SMS
  I ledelse på et hvert niveau skal det være mulit at sende mail/SMS til alle i ledelsen i den respektive ledelse.
 3. Orlov (O) mangler i statistikken. 
  Status F, G og H vises i statistikken men O mangler.
 4. Ny status for klubmøder 
  Når man opretter et klubmøde skal det være muligt at vælge status INTET MØDE. Hvis denne status er valgt skal mødet ikke indgå i mødestatistikken.
 5. CSV export af møder 
  Når man danner en CSV fil fra et møde skal medlemmets funktion medtages.
 6. Mail til medlemmer med mødestatus ”Ikke mødt uden afbud”. 
  I dag kan man sende mails til medlemmer med mødestatus Tilmeldt, Afbud og Ubesvaret. Ikke mødt uden afbud skal ligeledes kunne vælges.
 7. Sletning af dokumenter. 
  Der skal laves en restriktion på, hvem der kan slette dokumenter. Kun administratorer må slette men alle skal stadig kunne uploade dokumenter.

Hvad var det der skete

Hvorfor døde vores hjemmeside lørdag den 17. november 2018 læs her

Ændringer 3.10.2018

Følgende punkter er her til morgen blevet sat i drift på rotary.dk

 1. Kun administratorer kan ændre i et medlems klassifikation
 2. I listevisning af Arrangementer på alle niveauer er sorteringen ændret, således at nyeste arrangementer vises øverst i listen og herefter faldende med ældste arrangement sidst i listen.LØST
 3. Driftsstatus er tilføjet i topmenuen.LØST
 4. Rotaractklubber kan igen søges fra søgemenuen.
 5. Der har været en fejl i mødelukning, men det er nu ændret til: Sættes "Registering lukket" skal alle muligheder for ændring af tilmeldt/frameldt/ikke mødt uden afbud/Andet relevant Rotarymøde være lukket, undtagen for de med adm. rettighed.LØST
 6. Hvis man er i tvivl om, hvilket distrikt en klub tilhører, kan man nu ved en mouseover på klubnavnet se distriktsnr.LØST
 7. Er man på en profilside og i tvivl om hvilke distrikter et medlems tidligere klubber ligger i, kan man også her ved en mouseover på klubnavn få vist distriktsnr.LØST
 8. Hvis et møde ikke er frigivet, vil det fremstå med lys gra tekst i mødekalenderenLØST

ændringer 19-09-2018

Kl. 10 i dag har Linkfactory released en del ændringer til vores live site. De væsentligste ændringer er:

 1. Gem-knappen på alle sider, hvor man kan gemme noget, er nu fast forankret i bunden af skærmbilledet. Det afhjælper de problemer, som nogen har syntes var irriterende, fordi man skulle scrolle op og ned for at finde Gem knappen. Tilføj flere medlemmer til et møde er forankret sammen med GEM-knappen.
 2. Når man søger i dokumenter kan man godt få rigtig mange sider vist. For lettere at kunne finde tilbage til et dokument har vi fået sat en sideindikator på søge siderne, så vi kan se side x af y sider.
 3. Uge- og månedsbreve kan nu delvis kopieres fra et tidligere uge-/månedsbrev. Det er udelukkende højrekolonnen, der bliver kopieret. Det er ud fra den betragtning, at højrekolonnen ofte indeholder næsten de samme oplysninger fra gang til gang.
 4. Visning af fødselsdagsflag er blevet tilrettet. Der var en fejl, idet ca. halvdelen af de medlemmer, der havde fødselsdag på en mødedag ikke fik vist deres flag.
 5. Hvis man laver en ændring på f.eks. mødekalenderen og går til ny side uden at gemme, så gemmes ændringen automatisk og man får en besked herom.
 6. Landsadm. kan nu trække logfiler på næsten alle de handlinger, der kan få indflydelse på vores database. Det er kun Asbjørn og undertegnede, der har den mulighed, men oplever I noget, der kræver en dyberegående undersøgelse, så henvend jer til en af os.

Undervejs

 1. Automatisk oprettelse af udvekslingsstudenter i deres klub. Det gælder både for in- og outbounds. Studenterne oprettes, når de er godkendt af klubben. De overføres til tidligere studenter ca. 3 måneder efter de er henholdsvis rejst hjem (inbounds) eller kommet hjem (outbounds). Profiloplysninger vil herefter kunne findes i listen over tidligere udvekslingsstudenterDELVIST - liste over tidl. studenter mangler
 2. Kalender på YEP-forsiden, som viser alle events for inbound studenter.
 3. Mulighed for frontend-redigering. D.v.s. at alle administratorer vil kunne rette direkte på en side uden at skulle gå i backendsat i bero pga. omkostningen
 4. Slette dokumenter skal være forbeholdt administratorer. Læsning er tilladt for alle.
 5. Bedre håndtering af dokumenter ved f.eks. at kunne oprette mapper på det sted, hvor man stiller cursoren. Desuden bedre muligheder for at flytte mapper og flytte flere dokumenter.
 6. Listevisning af arrangementer skal sorteres omvendt, således at nyeste arrangement vises øverst. LØST
 7. Når man står på en klubside, skal man kunne se hvilket distrikt klubben tilhørerLØST
 8. Når man er på en profilside, skal man kunne se hvilken klub medlemmet tilhørerLØST
 9. Det skal være muligt at sende mail og sms til alle i en ledelse uanset niveau.
 10. Bedre billedbeskæringsmuligheder.
 11. Markering for orlov mangler i klubstatistikken.
 12. Mulighed for ny mødetype: Intet møde
 13. Når man eksporterer medlemsdata skal medlemmets funktion i klubben medtages.
 14. Det skal være muligt at kunne sende mails til medlemmer, som har mødestatus "Ikke mødt uden afbud"
 15. På landsniveau skal man kunne oprette gruppemøder, der også medtager klubfunktionerLØST
 16. Møder der ikke er frigivet skal markeres i frontendLØST

27.08.2018 LOGIN PÅ IPADS OG IPHONES

Der har været problemer med, at det øverste logind felt ikke blev vist på iPads og iPhones, hvilket gjorde det næsten umuligt for brugere af disse devices at logge ind. Denne fejl skulle være afhjulpet pr. dags dat.

27.08.2018 TVANGSFELTER

Når et medlem bliver genindmeldt eller genindmeldt og flyttet til anden klub, har der været et problem, idet medlemmerne kunne aktiveres UDEN at der blev krævet de sædvanlige tvangsfelter indtastet. Det har givet problemer i dataudvekslingen med Rotary International. Systemet er derfor blevet ændret til at tvangsfelter (adressefelter) nu kræves indberettet.

Proceduren for aktivering er nu: Klik på Genindmeld. Du vil nu bllive bedt om at indtaste adressefelterne (de er markeret med en rød ramme). Når det er gjort, skal du igen klikke på Genindmeld og nu får du en datoboks, hvor aktiveringsdatoen skal indsættes. Slut af med at klikke på Geninmeld/Flyt knappen.

Oprettet af Birte Linnebjerg 20.09.2018