Tidligere guvernører - Distrikt 1461

1950/51 Tage Høeg
1951/53 J. Jessen Paulsen
1953/55 Poul Flagstad
1955/57 Th. Mayntz-Clausen
1957/58 Peter Jørsboe
1958/59 Marius Koed
1959/61 Ove Arkil
1961/62 Jørgen Anderskouv
1962/63 Peter Knudsen
1963/64 Per Beck Jensen
1964/65 C. C. Petersen
1965/66 Helge N. Blauenfeldt
1966/67 N. Elbæk-Jørgensen
1967/68 Georg O. H. Andrup
1968/69 Otto Henriksen
1969/70 Jørgen Pedersen
1970/71 Chr. Kjeldsen
1971/72 Kr. Otte
1972/73 M. Fog-Poulsen
1973/74 Frithjof Nielsen
1974/75 Frits Teichert
1975/76 Per Brønner
1976/77 Jørgen Wandler
1977/78 P. Raymond Jakobsen
1978/79 H. J. F. Freiesleben
1979/80 Tage Dahl-Nielsen
1980/81 P. S. Kristiansen
1981/82 Poul J. Christiansen
1982/83 Erik Sigsgaard
1983/84 Martin Duus
1984/85 Oluf Hansen
1985/86 Egon Sommer
1986/87 P. E. M. O. Grüner
1987/88 Hans-Ulrik Barfoed
1988/89 K. F. Knudsen
1989/90 Niels Arkil
1990/91 Bent Holm
1991/92 Ulrik Ahlefeldt-Laurvig
1992/93 Carsten Leth
1993/94 Bjarne Andersson
1994/95 Filip Kastberg
1995/96 Helge G. Genster
1996/97 Peter E. Seehausen
1997/98 Willy Madsen
1998/99 Arne Jensen
1999/00 Emil Christensen
2000/01 Anton Nielsen
2001/02 Erik Gravgaard
2002/03 Preben Nielsen
2003/04 Leif Brejndal
2004/05 Jørn Gam
2005/06 Peter Hellesøe
2006/07 Carl Holst
2007/08 Per Høyen
2008/09 Karl Kristian Jensen
2009/10 Virginijus Kontrimas
2010/11 Mogens Thesbjerg Jørgensen
2011/12 Carl Peder Adolph
2012/13 Anette Løwert
2013/14 Mogens Thesbjerg Jørgensen
2014/15 Leif Kenrad
2015/16 Max Ustrup
2016/17 Bjarne Eilsøe-Jørgensen
2017/18 Knud Skov
2018/19 Lars Christian Prytz
2019/20 Elsebeth Christmas Møller
2020/21 Jens Ramsgaard Kaptain
2021/22 Niels G. H. Hansen
2022/23 Hans Skjerning