Foundation i distrikt 1440

The Rotary Foundation Grants

The Rotary Foundation Grants

 

Krav for tildeling af støtte til Grants projekter i distrikt 1440:

 1. at formålet ikke naturligt henhører under det offentlige.
 2. at ansøgningen er anbefalet af en eller flere Rotaryklubber eller distrikter.
 3. at klubbens engagement/ involvering beskrives
 4. at klubben deltager i Rotary-årets Grant Management Seminar, samt underskriver MoU’en i forbindelse med ansøgningen
 5. at der kan føres kontrol med midlernes rette anvendelse
 6. at der indsendes afsluttende rapport ved projektets afslutning

 

Der ydes ikke støtte til Grants projekter i distrikt 1440 hvis:

 1. der er tale om et årligt tilbagevendende projekt
 2. det er støtte til igangværende projekters almindelige drift
 3. støtten til projektet har karakter af donation
 4. ansøgningen er rettet direkte til andre organisationer som en donation
 5. der kan opstå en interessekonflikt - se mere om interessekonflikt: [Klik her]

 

Hent District Grant ansøgningsskema [Klik her]

Hent District Grant afsluttende rapport [Klik her]

Hent Global Grant indledende ansøgningsskema [Klik her]

Hent MoU-skema (Memorandum of Understanding) dansk [Klik her]

Mere om The Rotary Foundation [Klik her]
- og klik derefter på ”+ Projektudvalg" og dernæst "+ Rotary Foundation”