Kassen er ved at være tom i Rotary Danmarks Hjælpefond

”Virkelyst, engagement og medansvar”

Det er det indtryk man får, når man i Rotary Danmarks Hjælpefond ser tilbage på de seneste 6 måneders behandling af i alt 129 ansøgninger fra klubber overalt i landet! En mangfoldighed og virkelyst blandt rotarianere til at hjælpe nære som fjerne grupper af mennesker i nød, børn som lever under svære forhold - eller mennesker som er ramt af sygdom og handicap.

Med hele 23 projekter alene i distrikt 1470 - heraf flere også enten District Grant- eller Global Grant projekter - oplever vi, at mange klubber (i alt 17) i vores distrikt ønsker at arbejde med humanitære projekter - også på internationalt niveau. Ca. halvdelen af de projekter der gennemføres i vores distrikt vedrører hjælp til børn og mennesker i udlandet. F.eks. etablering af sanitære forhold på Sri Lanka og Guatemala. Sundhedsfaciliteter i både Nepal og Sydafrika samt skolefaciliteter i Johannesburg og Ghana. Men også det nære lokale samfund bekymrer mange klubber sig om.

Ansøgninger om bidrag til både jule- og mødrehjælp samt ældre- og børnepleje har været i fokus hos mange klubber. Det samme gælder hjælp til flygtningebørn, ensomme og sygeramte. Klubberne og medlemmerne ønsker at hjælpe nær som fjernt ! Distriktet alene har modtaget bidrag på op til 437.000 kr. eller det der svarer til 22 % af den samlede pulje. De bevilgede beløb fra klubberne, som fonden matcher, er indsamlet på mange forskellige måder - f.eks. via aktiviteter i klubberne eller indsamlinger via kulturelle events. Også det personlige engagement fra medlemmerne medvirker til gennemførsel af de forskellige projekter.

Samlet set har fonden pr. 31.12.2017 givet bidrag til klubberne på i alt 1.975.079 kr. Restbeløbet af det samlede budget på 2.032.000 kr. forventes bevilget inden for de næste par uger.
Udover de bidrag hvert medlem i Rotary giver, så har fonden også midler fra private donationer samt ikke mindst fra indsamlingsboksen i Københavns Lufthavn i Kastrup.
Kassen er ganske snart tom for indeværende Rotary år! Det er ærgerligt - mange klubber kunne bruge bidrag i løbet af foråret - det er desværre ikke muligt.

 

Rotary Danmark Hjælpefond er med hjælp fra Rotaracterne også kommet på Facebook. Gå ind og læs om nogle af klubbernes projekter. Måske det kan inspirer din klub til nye projekter. Har I brug for hjælp til at lave en ansøgning, så husk at distriktets repræsentant, Helena Nymann (post (at) gjeddesdal.dk) altid er klar til at hjælpe. Vil du give et bidrag til fonden, så ind via Rotary.dk og støt Rotary Danmarks Hjælpefond

.

 

Med venlig hilsen

 

Helena Nymann

Medl. af bestyrelsen & Forretningsudvalg.

Medl. af Københavns Rotary klub

Tlf. 20148121