Peace Centers og Fellowships

Dette program er et selvstændigt program i The Rotary Foundation.

Siden 2002 har The Rotary Foundation kunnet tilbyde et uddannelsesforløb i form af et Rotary Peace Fellowship til personer der ønsker uddannelse der fremmer fred og konfliktløsning på et af syv universiteter rundt i verden.

På universiteter i USA, Japan, England, Australien og Sverige kan studenterne gennemføre en ”Masters Degree” Kandidaterne er nogle af de mest dedikerede og professionelle på området. Varigheden er 15-24 måneder, hvoraf de 2-3 måneder foregår i praktik. Der optages årligt ca. 10 kandidater på hvert af de nævnte universiteter – 50 i alt. 

På universiteter i Thailand og Uganda kan deltagerne erhverve et såkaldt ”Professional Development Certificate” efter et studie på 3 måneder med 2-3 uger praktik i forebyggelse af fred og fremme af konfliktløsning. Kandidaterne er erfarne professionelle, der arbejder inden for området og som ønsker at styrke deres kompetencer. Der optages årligt ca. 80 kandidater på studiet. 

Deltagelsen i studiet er gratis for studenterne. Siden 2002 har The Rotary Foundation uddannet 1.300 Rotary Peace Fellows der nu arbejder for fred og konfliktlæsning i 113 lande rundt om i verden.

Ansøgninger sendes elektronisk til TRF. 

Hvis man gerne selv vil orientere sig om de forskellige muligheder inden for The Rotary Foundation gå til: http://www.rotary.org/en/grants og https://my-cms.rotary.org/en/document/rotary-peace-centers-making-peace-reality

Ellers kan det varmt anbefales at henvende sig til distriktets Foundation formand, der vil kunne hjælpe med alle nødvendige informationer.

Senest redigeret november 2020, Anette Løwert