Strategiplan

Rotarys strategiske plan danner rammen om vores fremtid, der sikrer, at vi fortsætter med at være kendt som en respekteret, dynamisk organisation, der fremmer fællesskaber verden over.

Den strategiske plan udvikler sig med forhåbninger rotarianere. Den er dannet ved regelmæssige input fra medlemmer gennem undersøgelser, fokusgrupper, udvalg og møder, så planen kan fortsætte med at hjælpe os til at nå vores mål.

Vores strategiske prioriteter og mål

Rotarys strategiplan identificerer tre strategiske prioriteter, der understøttes af en række mål. De repræsenterer, hvad rotarianere har bedt om, at der blive gjort for at sikre et stærkt og levende Rotary også i fremtiden.

 • Støtte og styrke klubber
 • Opfordre til klubinnovation og fleksibilitet
 • Opfordre klubber til at deltage i en bred vifte af tjenesteydelser
 • Fremme medlemskabets mangfoldighed
 • Forbedre medlemrekruttering og fastholdelse
 • Udvikle ledere
 • Start nye, dynamiske klubber
 • Tilskynde til strategisk planlægning på klub- og distriktsniveau
 • Fokusere på og øge den humanitære service
 • Udrydde polio
 • Øg bæredygtig tjeneste fokuseret på programmer og aktiviteter, der understøtter unge og ungdomsledere og Rotarys seks fokusområder
 • Øge samarbejdet med andre organisationer
 • Opret betydningsfulde projekter både lokalt og internationalt
 • Øge offentlighedens opmærksomhed
 • Foren PR og brand kendskab
 • Offentliggøre handlingsorienterede projekter
 • Fremme kerneværdier
 • Fremhæv faglig tjeneste
 • Tilskynde klubberne til at fremme deres muligheder for netværkssamarbejde og aktiviteter

VORES MISSION

Vi leverer service til andre, fremmer integritet og fremmer verdensforståelse, goodwill og fred gennem vores fællesskab.

Vores kerneværdier

Vores værdier er et stadigt vigtigere led i den strategiske planlægning, fordi de styrer hensigten med og retningen af organisationens ledelse.

Disse kerneværdier er:

 • Fællesskab og global forståelse
 • Vi bygger livslange relationer.
 • Etik og integritet
 • Vi ærer vores forpligtelser.

MANGFOLDIGHED

 • Vi forbinder forskellige perspektiver.
 • Vi anvender vores lederskab og ekspertise til at løse sociale problemer.