Foundation i Distrikt 1461

Denne side gælder for klubber i DISTRIKT 1461

 

Logo

 

Regler for tildeling af støtte til District Grant projekter Distrikt 1461

 1. at formålet ikke naturligt henhører under det offentlige.

 2. at der ikke er tale om et årligt tilbagevendende projekt, men et engangsprojekt.

 3. at der ikke er tale om støtte til igangværende projekters almindelige drift.

 4. at ansøgningen ikke er rettet til andre hjælpeorganisationer.

 5. at ansøgningen er anbefalet af en eller flere Rotaryklubber eller distrikter.

 6. at den/de indstillende Rotaryklub/klubber bidrager med et mindst tilsvarende beløb.

 7. at der kan føres kontrol med midlernes rette anvendelse og fremlægges kopi af bilag efter projektets afslutning.

 8. minimumsbeløbet for ansøgning er 1.000$.

 9. at klubben har gennemført et Grant Managment Seminar indenfor det seneste år samt fremsender underskreven MoU i forbindelse med ansøgningen. Hvis flere klubber søger sammen, skal mindst 50% have gennemført seminar og fremsende MoU.

 10. ansøgningsfrist senest den 1.oktober.

 11. hvis klubben - evt. sammen med andre klubber - fremsender flere ansøgninger om støtte gennem District Grant skal klubben prioritere ansøgningerne, da klubben ikke må forvente at få støtte til samtlige ansøgninger.

 

Hvis din klub ønsker at søge støtte gennem District Grant, skal ansøgningen foregå elektronisk.

ANSØGNINGEN FINDES VED BLOT AT KLIKKE PÅ DENNE TEKST.

 

Tryk på denne tekst for at læse og underskrive Club Qualification Memorandum of Understanding (MoU)

 

Tryk her og læs: Memorandum of Understanding Resources

 

Tryk her og læs: Conflict of Interest for Program Participants