Iværksætterstøtte

FÅ KONTAKT TIL ERHVERVSLIVET GENNEM IVÆRKSÆTTERE

Mange klubber i Rotary har ønsker om at vækste. En vej til vækst kan være, at klubberne har mere fokus på erhvervslivet, ved at der foregår flere erhvervsrettede aktiviteter for potentielle og nuværende medlemmer.

Rotary startede som et erhvervsnetværk – og udviklede sig derfra til også at være en humanitær organisation. Det er i dag en stor styrke for Rotary, og det medvirker til, at vi differentierer os fra andre erhvervsnetværk.

Der er flere måder man kan få kontakt til erhvervslivet på. En af dem er at kontakte iværksættere og nyopstartede virksomheder.

IVÆRKSÆTTERI

I klubberne har vi stor ekspertise indenfor rigtig mange brancher. Så hvorfor ikke udnytte den og hjælpe iværksætter i gang med gode råd og vejledning?

Har du tanker om at gøre noget ved det i din klub, så sammensæt et udvalg af klubbens medlemmer. En god ide vil være at tage kontakt til eventuelle lokale erhvervsklubber, den lokale avis eller kommunen i dit område, da de ofte har kontakt til iværksættere.

HVORDAN?

Klubberne beslutter selv, hvordan de vil tilrette en iværksætter-kampagne. Det kan også være en ide at flere klubber går sammen om en kampagne med et arrangement. Det vil udvide ekspertfeltet og gøre arbejdet mere overskuelig. Det kan blive en aktivitet, der forsætter over flere år.

Iværksætterne og nystartede virksomheder identificeres i lokalmiljøet. Som nævnt kan man kontakte den lokale erhvervsforening, kommunen eller avisen.

Der er flere måder at hjælpe iværksættere på. Vi vil omtale nogle af dem som tidligere er brugt i Rotary regi.

IVÆRKSÆTTERDAG

I samarbejde med Erhvervsforeningen, Kommunen eller den lokale avis afholdes der en Iværksætterdag, hvor Erhvervsforeningen, kommunen og/eller avisen giver input til at skaffe iværksætter, selvstændige.

Start dagen med et indlæg der har interesse for erhvervsfolk. Der opstilles ekspertgrupper, hvor Rotary stiller sparringspartner i form af medlemmer med forskellige fagområder, der kan rådgive deltagerne. Ved bordene placeres to Rotarianer. Virksomhederne får mulighed for at besøge tre ”borde”, hvor virksomhederne hvert sted modtager 25 min. sparring.

iværk

Forløbets varighed kan f.eks. være fire timer.

Iværksætterdagen giver også mulighed for at netværke og giver hermed Rotary mulighed for at skabe synlighed og få nye medlemmer.

Arrangementet giver mulighed for omtale i den lokale avis både i forbindelse med tilbuddet  til Iværksætterne og fra selve arrangementet.

PRÆMIERING AF IVÆRKSÆTTER

Et andet koncept er at man får flere iværksættere til at dyste mod hinanden. Her kan man vælger at udpege en vinder og donere et beløb til dem. Hvis der er flere klubber i Distriktet, der ønsker at deltage, kan man blandt dem finde en vinder, som får mulighed for at præsenterer sit projekt på Distriktskonferencen.

Der vil det være en god mulighed for at få en del omtale i de lokale aviser, fra de første iværksætter melder sig, til man finder en vinder. Det vil derfor være en god ide at have den lokale avis med.

iværk3

ÅBNE NETVÆRKSMØDER MED FOKUS PÅ IVÆRK OG VÆKST

Et åbent møde, hvor Rotarianer har mulighed for at invitere deres erhvervsrelationer.

Temaet er Erhverv. Der tilbydes et godt foredrag med en kendt erhvervsmand. Der vil være mulighed for at netværke og fortælle lidt om Rotary.

I den faglige del af programmet kan der være emner som:

•                        ”Fra idé til virksomhed” berettet af en iværksætter.

•                        Tourn around med eksempel fra en virksomhed, som har gennemført en vellykket tourn around.

•                        Hvordan sammensætter man den ideelle bestyrelse.

•                        Styrk dit salg via relationer og netværk.

I netværksdelen anvendes naturligt de samme metoder og øvelser som praktiseres på Rotary Leadership Institute (RLI) og i vores erhvervsfora, nemlig speed-networking suppleret med sparring, ligesom der afsluttes med mere uformelt socialt samvær.

PR OG KOMMUNIKATION

Arrangementer til iværksættere stiller større krav til udarbejdelse af en klar og enkel kommunikations strategi. Hvis du er i tvivl, kan du altid kontakte Distriktets PR-udvalg. Involveringen af Rotary og formålet hermed skal klart fremgå af den eksterne kommunikation. Ved arrangementet vil det være naturligt at fortælle kort om Rotary og vores netværk.

SYNLIGHED

Uanset hvilket arrangement du vælger, er det vigtigt at der deltager mange Rotarianere for at give synlighed og mulighed for at fortælle om- og hvorfor man er medlem af Rotary.

VIDERE AKTION

Tag en drøftelse i din klub, og hvis der er interesse så etabler et særligt udvalg for dette initiativ.

Hvis du savner råd, så kontakt klubbens assisterende guvernør, som kan hjælpe dig videre med de erfaringer og de muligheder vi har i hele organisationen.

Download følgende: