ROTEX - D1450

ROTEX - ET FANTASTISK FÆLLESSKAB FOR ROTARYS UDVEKSLINGSSTUDERENDE

ROTEX er en selvstændig alumneforening for tidligere udvekslingsstuderende gennem Rotary.

I Distrikt 1450 har tidligere udvekslingsstuderende i mange år hjulpet Rotary med at klæde distriktets mange outbounds på til det udvekslingsår, de skulle gå i møde. Det har vi kunne gøre på måder, som Rotarys Counsellors ikke har kunnet, da de ikke har stået i situationen på samme måde, som vi har. Tidligere kaldte vi de tidligere udvekslingsstuderende ”Junior Counsellors”, da de også besidder en rådgivende rolle. Pr. 25. september 2021 blev ROTEX D1450 stiftet, og nu hedder de ROTEX’ere.

ROTEX står for Returned Rotary Exchange Students. ROTEX er et fællesskab for alle dem, som har været på udveksling med Rotary. ROTEX hjælper Rotary med at håndtere distriktets outbounds og inbounds. Samtidig er ROTEX også et fantastisk redskab til at holde kontakten mellem de unge mennesker og Rotary-fællesskabet, som også kan være et springbræt videre til Rotaract eller Rotary.

De unge har i mange år været et fast ”værktøj” til forældrebriefings, G2G’s og afterbriefings, med ROTEX har vi flere uformelle, sociale arrangementer både for ROTEX’erne alene, men også for outbounds og inbounds. Her står Rotary ikke med det primære ansvar for planlægning og udførelsen af arrangementerne, men derimod ROTEX. Eksempler på arrangementer kan være en tur i tivoli eller en tur til Klatreparken og andet relevant. Disse arrangementer kan hjælpe de inbounds, som kan have vanskeligheder med at tilpasse sig socialt. I samme kontekst stræber vi også efter at etablere en mentorordning. Her skal en ROTEX’er agere mentor for en eller flere inbounds og sikre, at vi gør alt, hvad vi kan, for at de får det bedst mulige år, ved at hjælpe dem med de udfordringer de skulle møde på deres vej.

Hvordan kan klubberne i distriktet støtte op om ROTEX?
Der findes mange måder klubberne kan støtte op omkring Rotex:

  • Klubberne kan hjælpe med at skaffe lokaler til forsamlinger og møder. Som unge mennesker har vi ikke samme budget eller netværk til at skaffe gode lokaler, hvor vi kan afholde møder. Vi ser gerne, at vi kan skifte lokation, da vi kommer fra mange steder af i distriktet. Dermed sagt er det ikke nødvendigt, at det er en fast lokation hver gang, hvis det kan gøre det lettere.
  • Har man en idé til et socialt arrangement eller eksempelvis ekstraordinær adgang til noget relevant for ROTEX, vil vi elske at høre fra jer.
  • Klubberne kan opfordre deres outbounds og inbounds til at deltage aktivt i de arrangementer som afholdes, sådan at de får en god relation til ROTEX og bliver interesseret i at blive en aktiv del af fællesskabet efter deres udvekslingsår.
  • Klubberne kan sponsere aktiviteter i ROTEX, f.eks. ved at invitere os til at holde oplæg på et klubmøde og herefter give et sponsorat til nye aktiviteter i ROTEX.

Er du tidligere udvekslingsstudent gennem Rotary?
Så kunne ROTEX sikkert være noget for dig. Du er velkommen til at kontakte præsident Frederikke Raahede Andersen på mail frederikke.raahede (at) gmail.com () eller mobil 28 18 62 26.

Se også:

ROTEX Distrikt 1450 på Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100080580632978

ROTEX International: https://rotex.org