Oprettet af Birte Marie Linnebjerg den 24.11.2014
Rotary klubberne Kgs. Lyngby og Amager har taget initiativ til et pilotprojekt der, med støtte fra distriktsledelsen, har en vision om at bevæge sig fra klubniveau til distrikts- og nationalt niveau inden for en 3-årig periode (2014/15 – 2016/17).

Formål

Projektets formål er at skabe et socialt innovationsnetværk inden for Rotary Danmark, der kan arbejde med støtte til udsatte grupper i lokalsamfundet. 

Det frivillige arbejde i Danmark er et område i vækst. Sådanne områder er i stor udstrækning lokaliseret af forskellige NGO’er, foreninger og fonde, der i vidt omfang arbejder professionelt og med lang erfaring. RSI-projektets initiativtagere, Rotary klubberne Kongens Lyngby RK og Amager RK, har derfor ønsket at indgå partnerskaber med sådanne aktører, der vil kunne støtte Rotarys udviklingsproces, ligesom rotarianere vil kunne være ressourcepersoner i igangværende aktiviteter. Klubberne har allerede indgået partnerskab med Center for Socialt Ansvar, der er paraplyorganisation for bl.a. ’Natteravnene’, ’Erhvervsguiderne’ og ’Broen Danmark’. 

Grundide

Projektets grundidé er at udvikle og afprøve et koncept, der bygger på modellen for Offentligt Privat Innovationssamarbejde i samspil med civilsamfundet (i dette tilfælde Rotary og andre humanitære organisationer) mhp. at forebygge sociale problemer.

Dette skal ske som en kombination af: 

  1. udvikling af et koncept for bedre samarbejde mellem de tre sektorer
  2. gennemførelse af sociale innovationsprojekter som cases i 2-3 kommuner med børn/unge i  risiko- og farezonen som målgruppe 
  3. benytte rotarianere som frivillige nøglepersoner i samspil med det offentlige og private system, dvs. styrke det eksisterende arbejde i frivillige foreninger og kommunen.

Indtil videre er Egedal Morning RK også blevet inddraget i projektet og de nævnte cases skal bl.a. skabe stof til erfaringsopsamling, der kan bruges til inspiration for andre klubber. 

Ressourcebank

Planen er endvidere, at Rotary Danmark opretter en ressourcebank, hvor interesserede medlemmer kan notere deres faglighed og personlige ressourcer, der f.eks. i samarbejde med CFSA kan matches med behov i lokalområdet, ligesom projektet synliggøres via Rotary.dk.