Rotary programmer

Hjælpefonden

Rotary Danmarks Hjælpefond blev formelt oprettet ved beslutning i Rotary Danmarks Råd den 5. Juni 1969.

Rotary Danmarks Hjælpefond er en dansk fond, som yder støtte til løsning af humanitære, kulturelle og andre samfundsgavnlige opgaver i Danmark og i udlandet.

Fonden kan også betragtes som en katastrofefond, som kan sætte ind, hvor hurtig hjælp er nødvendig.

Foundation

The Rotary Foundation (TRF) er en non-profit fond, hvis formue primært kommer fra donationer og fra rotarianeres frivillige bidrag. 

Formålet/misssionen med fonden er på verdensplan at fremme forståelse, fred og venskab mellem mennesker uanset nationalitet, race eller religion. Det skal ske ved forbedring af sundhed, støtte til uddannelse og minimering af fattigdom. 

The Rotary Foundations mission sammenfattes i mottoet: ”Doing Good in the World”.

Ungdomsprogrammer

Indenfor ungdomsprogrammer er Long Term Exchange den mest kendte og årligt udveksles mere end 200 studerende i alderen 16 - 18 år med andre unge fra oversøiske lande. opholdet er normalt af ca. et års varighed og den unge går i skole i det pågældende land og bor på skift hos forskellige værtsfamilier.

Af andre ungdomsprogrammer kan nævnes 

  • Georgia Rotary Student Program
  • Short term Exchange
  • New Generations Service Exchange
  • Scholarships
  • Rotaract

Uddannelsesprogrammer

For etablerede rotarianere er der flere tilbud om efteruddannelse f.eks.

  • Rotary Leadership Institute
  • Rotary Leadership Institute Graduate
  • Vocational Training Teams (VTT)

Læs meget mere om vores programmer på de specifikke sider