Rotary er fremtiden

Guvernørbesøg er ”hånden på hjertet” måske ikke det mest efterspurgte i klubberne; men det er fantastisk givende for Guvernøren – både formøderne med bestyrelserne og efterfølgende møderne med klubbens medlemmer – så måske er der håb forude. Det handler vel om afstemning af forventninger og måske en mere nutidig form.

Mine møder med klubberne har haft overskriften: Har Rotary en fremtid?

Efter 41 møder er min konklusion: Rotary er fremtiden.

Det har været utroligt spændende og opløftende at få mulighed for at se ind bagved, ved at opleve forskellighederne – for de er der -  og se det store engagement og dedikerede arbejde, der gøres rundt om i distriktet.

Rotary`s værdier lever og klubberne kender udfordringerne – for dem er der mange af og de er  til at få øje på.

For blot at nævne nogle, der ofte skinner igennem, er der problematikken omkring det løbende generationsskift, tilpasning og udvikling, der sikrer klubbernes og Rotary`s relevans.

Netop generationsskift og vækst med optagelse af nye ofte yngre medlemmer stiller store krav til klubbernes ledelse og samarbejdet i klubberne.

Der skal planlægges, samarbejdes og gennemføres. Der skal være udsyn og ambitioner og der skal være godt kammeratskab og udvikling samt et passende mix af velgørende aktiviteter og erhvevsnetværk for ikke at forglemme den personlig udvikling.

Mit bud på at sikre et godt miljø for alle disse udfordringer er at arbejde med klubbens kultur.

Hvordan vil I have det i klubben? Det er her Rotary lever og overlever.

Når mangeårige rotarianeres medlemskab går på hæld, kommer der nye og yngre til. Her sker der noget i klubben, som kalder på aktiv debat og fastlæggelse af nye retninger. Kulturbærerne skal på banen og nye medlemmer skal udfordre dem. Det skal ske med varsomhed, men det er en nødvendig øvelse at adressere.

Alternativet - vi gør som vi plejer og kører videre -  kan i værste fald dele klubben i flere fraktioner og den deraf følgende svækkelse.

Hvis man er dygtig er 2 + 2 stadig = 5.

Gennem en løbende – styret tilpasning og udvikling, hvor kulturbærerne er identificeret og aktiveret, sikrer man, at det ikke er ”klubejerne”; men fremsynede ældre og yngre rotarianere, der bærer klubben videre.

Det skal ikke ske gennem udformning af snærende bånd og meget faste regelsæt med bureaukratiske reguleringer; det skal være drevet af engagement, motivation og det gode humør med frihed til at tilpasse den enkelte klubs ønsker indenfor Rotary`s rammer.

Det synliggøres bl. a. gennem Rotary`s brand, der afspejler, at vi gør hvad vi siger og at samfundet kan identificere det. Ved at fortælle Rotary`s historie og værdier. Det er med til at skabe og vedligeholde et stærkt værdibasseret fællesskab.

Gør vi det, bliver klubben og Rotary attraktiv, det foretrukne fællesskab hvor vi er klar til at modtage nye medlemmer og holde på dem gennem det gode kammeratskab og arbejdet med Rotary`s værdier; som først bliver levende, når de genfortælles og opleves.

Glædelig Jul og et Godt Nytår

Peter Juhlsgaard Jepsen

DG 1480