Rotary Danmarks Hjælpefond

Nyt fre Rotary Danmarks Hjælpefond

Rotary året 2016-17 startede som bekendt den 1. juli 2016 med et samlet budget til uddeling på 1.720.000 kr. Hver enkelt rotarianer i Danmark bidrager med 160 kr. pr. år.

De senere år er pengene sluppet op 3-4 måneder før Rotary året slutter. Det kunne betyde, at der på et tidspunkt vil være behov for at bestyrelsen i Hjælpefonden overvejer om, der skal tilføres flere penge til Hjælpefonden.

Der er allerede efter 2 måneder modtaget 39 ansøgninger og bevilget 35 ansøgninger til et samlet beløb på 645.000 kr.

Distrikt 1480 har indsendt 4 ansøgninger i år, og det håber vi må blive flere. Det er enkelt og ukompliceret at ansøge Hjælpefonden om tilskud.

Lokale projekter kan være med til at promovere jeres Rotary klub i lokalområdet, og på den måde måske være med til at skabe interesse for Rotary i jeres område. En sidegevinst kan være, at det bliver lettere at rekruttere nye medlemmer til Rotary. Gode projekter i ind- og udland kan også være medvirkende til at fastholde medlemmerne i en klub.

Hvis der er behov for at vide mere om Hjælpefonden, så stiller undertegnede gerne op til et klubmøde og fortæller om mulighederne. Læs mere om Hjælpefonden på hjemmesiden Rotary.dk under overskriften Bidrag.

 

Jørn Husted Madsen

Formand for Rotary Danmarks Hjælpefond 2016-17. Tlf. 4042 1570, mail: jornhm (at) gmail.com

RDH