RLI - ROTARY LEADERSHIP INSTITUTE

Rotary Leadership Institute (RLI) er et multidistrikts græsrodsprogram, som har fokus på lederudvikling verden over.

 

RLI er en selvstændig organisation og ikke en officiel del af Rotary International.

RLI tilskynder klubberne til at give de rotarianere, som har et godt forhold mellem Rotaryanciennitet og alder, og som samtidig udviser engagement og viljen til at tage ansvar som klubbens mulige kommende ledere, en særlig indføring i Rotaryviden og i lederrollen – begge dele er egenskaber, som er af vital betydning i frivillige organisationer som Rotary.

HVORFOR RLI?
 

Rotary Leadership Institute (RLI) udbyder kurser bestående af 3 dagsmoduler, som afvikles på lørdage i tiden fra 09.30 til 16.00. Kurserne henvender sig til engagerede Rotarianere, som gerne vil vide mere og lære mere om, hvad Rotary er. Kurset har sigte på at give den enkelte deltager en solid viden om Rotary samtidig med, at vedkommendes netværk udbygges betragteligt.

Udover den viden den enkelte tilegner sig, vil en RLI-kursist også være en stærkt medspiller for den enkelte klub. Den fremadrettede udvikling i klubberne mod lokalt eller mere internationalt arbejde, stiller krav om, at man er godt inde i mange forhold og har en god indsigt i fx Rotary's mange forskellige muligheder og programmer.

Også i forbindelsen med at det at kommunikere vores tanker, planer og målsætninger ud til omverdenen via IT, skrevne medier, presse, m.v. får større og større betydning, når vi i konkurrence med andre organisationer skal finde og optage nye engagerede medlemmer til vores klubber.

RLI giver helt konkrete færdigheder til den enkelte og til hendes/hans klub. Noget som kan være til stor gavn for både medlem og klub, når mål såvel som delmål skal nås.

SÅDAN KOMMER DU I BETRAGTNING

Ønske du at deltage i RLI, skal du udfylde et ansøgningsskema (findes nederst her på siden), som efterfølgende skal underskrives af din klubpræsident. I og med at RLI-kurserne også er til gavn for klubberne, forventes det, at det er den enkelte klub, der betaler deltagergebyret, som dækker forplejning, materialer, lokaler, kørsel, m.v.

I Distrikt 1461 er vi klar til at tilbyde en lederuddannelse med særligt fokus på, at deltagerne efterfølgende besidder et dybdegående kendskab til mange af Rotarys grundlæggende programmer.

I UDDANNELSEN VIL VI BL.A. ARBEJDE MED DISSE EMNER:

 • Lederskab i en frivillig organisation (Rotary)
 • Rotary Foundation
 • Medlemsudvikling
 • Analyse af en Rotaryklub
 • Rotarys muligheder
 • Kommunikation og PR
 • Deltagelse i internationale opgaver 

Uddannelsen gennemføres som dialogbaseret og interaktiv undervisning med højt tempo, stor aktivitet, og udnyttelse af deltagerens engagement og professionelle baggrund.

Underviserne er engagerede rotarianere, som har deres undervisningskompetencer fra deres professionelle arbejde og fra deres virke i Rotary.

Har du spørgsmål til programmet, er du meget velkommen til at kontakte:
Formand for Rotary Leadership Institute Inge Dahl på mail: info (at) ingedahlconsulting.dk 
eller på telefon 20271760.

Foldeer

Klik her:      RLI_1461_FOLDER

 "lukket for tilgang til 2019"

RLI Hold 5:  Efterår 2019.
Bemærk:     Ansøgningsfristen er 18. august 2019 for følgende 3 moduler: 
                     Modul 1, lørdag 31. august
                     Modul 2, lørdag   5. oktober
                     Modul 3, lørdag   2. november
                     Alle dage i tidsrummet kl. 09.30 - 16.00.

                     (Morgenmad fra kl. 9.00)

 
                     Det er vigtigt, at du kan deltage alle 3 datoer!

Men hvis du er hurtig er der stadig plads til næste år.

Datoer for 2020. (HOLD 6) De kommer her: 26. september, 31. oktober og 28. november

 

Hent tilmelding her: RLI_tilmeldingsblanket.

Vær opmærksom på at tilmelding foregår efter "først-til-mølle"-princippet.

Datoer for 2020. (HOLD 6) De kommer her: 26. september, 31. oktober og 28. november

RLI

Billed 2