Referat af mødet 22.9. 2020

Præsidenten, Anita Jacobsen bød velkommen til de 25 deltagende klubmedlemmer.

Anita fortalte, at der desværre manglede nogle indbetalinger fra mødet på Folkehjem for en uge siden. Hun opfordrede til, at beløbene bliver udlignet hurtigst muligt.

Hun gav herefter ordet til Peter Petersen, der holdt 3 minutter. Peter kom ind på en positiv oplevelse han havde haft for nylig med politiet. Der var sket det, at samlehallen for svin i Kliplev havde været udsat for tyveri af en hedvaskemaskine. Efter anmeldelsen oplevede han et professionelt politi, der i løbet af få dage havde fået opklaret tyveriet, og en uges tid senere var vaskemaskinen tilbage på sin vante plads. Stor ros til  politiet!

Efter en rigtig god aftensmad (med tilhørende lille efterret) fik Erik Lydiksen ordet. Han gennemgik en række dilemmaer om sammenhængen mellem klima og miljøpolitik, med udgangspunkt i bæredygtighed.

Erik kom bl.a. ind på 3 forskellige bæredygtighedsbegreber: social bæredygtighed, økonomisk bæredygtighed og grøn bæredygtighed.  Samlet udgør de tre dele bæredygtigheden i en helhed.

Erik spurgte deltagerne, hvad CO2 egentlig er. Han nævnte, at CO2 er vigtig for alt liv på jorden, men vi kan få for meget af den. Det er hvad, der sker lige nu, for den overskydende CO2 lægger sig nærmest som en ring rundt om jordkloden- Det gør, at den globale opvarmning finder sted. Vi kan de kommende år forvente stadig flere og flere storme og naturkatastrofer, også selvom vi nu begynder nu at skære i CO2-udledningen.

En positiv sidegevinst er måske, at der kommer nye dyrearter til Danmark lige nu. Det gælder fx ørne, hvaler, delfiner og andre, som vi ikke så her i landet for bare 20 - 30 år siden. Danmarks samlede CO2-udslip udgør i øvrigt blot 0,11 procent af verdens samlede CO2-udledning. Kina og USA er de største udledere af CO2 i verden.

Erik gjorde sig særligt en del tanker om økologi og konventionel landbrug.  Der findes bl.a. særlige godkendelsesordninger fra Danmarks Naturfredningsforening, som nogle landmænd arbejder efter, og han viste en del fotos fra nogle økologiske og konventionelle landbrugsejendomme.

Erik advarede mod at gå tilbage til den såkaldte ”idyl”, som vi oplevede dengang Morten Korch-filmene blev produceret i 1950’erne og 1960’erne. Der var rigtig meget der dengang var bare meget dårligere end i dag!

Erik opfordrede til, at vi køber dansk, fordi vi har en høj dyrevelfærd herhjemme. Erik har været på rejse til Nebraska i USA, hvor landbruget har nogle helt andre vilkår end herhjemme.

Fosfor og kvælstof betyder fiskedød, og Erik understregede, at der er noget helt galt her med den megen fosfor og kvælstof.  Spørgsmålet er, om det er landbruget der er synderen? 

Erik sluttede indlægget med at stille en række tankevækkende spørgsmål:

Hvorfor skal andre bestemme, hvad der er politisk korrekt?

Hvor er fagligheden i de politiske beslutninger?

Politik er vel ikke logisk?

Det var igen en god aften, med en del spørgsmål fra deltagerne. Mødet sluttede klokken lige lidt over 19.00.

Anita sagde til sidst, at næste møde igen finder sted på Skyttegården – tirsdag den 29.9. er der medlemsoptagelse.

På fredag (den 25.9.) er der fredagsbar (kl. 16.00), og det foregår hos Karina Wollsen på Nygade 61 i hendes åbne carport - og vi kan sidde udenfor.  Husk at medbringe egne drikkevarer.

Tak for en spændende aften!

Referent: Anders Jessen