RD-formandsnyt – oktober 2020

Polio dagen den 24. oktober
Aktive distrikter og klubber

Polio dagen den 24. oktober

På verdensplan markeres Polio dagen den 24. oktober.

I nogle af klubberne i Danmark, er denne dag og en markering af den, i form af en event eller et projekt, en del af klubbens program.

Vi er jo så tæt på udryddelsen af polio,  og mange kræfter er sat ind på, at nå det sidste stykke, men det er hårdt arbejde, der kræver vedholdenhed og penge.

Derfor vil jeg opfordre alle til at tænke polio-events, store som små, ind i klubbernes program, så vi udover det vi allerede yder, kan løfte indsatsen generelt til fordel for polio-bekæmpelsen.

Separat artikel om polio finder du andetsteds på hjemmesiden.

 

Aktive distrikter og klubber

COVID-19 udfordrer os alle, både i vores private hverdag og i klubberne.

Uagtet det, er det min fornemmelse, at vi har nogle meget aktive distrikter og klubber, som forsøger at holde aktivitetsniveauerne oppe.

Vi skal passe på hinanden, og derfor er det også meget forskelligt med mødeaktiviteten, nogle fortsætter som normalt, med behørige sikkerhedshensyn, mens andre drosler lidt ned. Helt på sin plads i denne tid.

Mit håb er, at vi gør en stor indsats for at værne om hinanden, og bruger energi på at fastholde medlemmerne i klubben, gennem spændende og interessante klubaftener og aktiviteter, uagtet tiden gør det endnu sværere.