Verdenspræsident Jennifer Jones & EXCHANGE STUDENTs

Indsendt af Erik Noer den 27.10.2022
Udvekslingsstudenter fra både Billund og Grindsted sammen med Rotarys Verdenspræsident Jennifer Jones i Herning.

En spændende aften med mange gode inputs fra både unge og ældre
- hvor de UNGE ofte har IDÉERNE og de ÆLDRE har MIDLERNE :)